Se salmens tekst:
497. Jeg råber fast, o Herre
Vælg melodi:
 Strassburg 1539
 Hans Leo Hassler 1601
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Clément Marot
Ambrosius Lobwasser
Steen Jenssøn Bille
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Lobwasser, Ambrosiusf. 4. apr. 1515 i Schneeberg, Sachsen. F: mineinspektør. L. gik i skole i Leipzig, hvor han siden læste jura v. univ. 1535 tog han magistergrad og blev docent. En dannelsesrejse førte ham til universiteterne i Louvain og Paris, hvorefter han udnævntes til fyrstelig rådmand og kansler i Meissen. 1562 tog han til univ. i Bologna, hvor han blev doktor i jura. Året efter udnævntes han til juraprofessor og assessor v. hofretten i Königsberg, og forblev i dette embede til 1580, hvor han afgik pga. alder. L. døde 27. nov. 1585.

Det nyeste indenfor kirkesangen var på L.’s tid Cl. Marot og Th. de Bé­zes psaltergendigtninger med Goudimels splinternye (1562) melodier. 1564 gav L. sig til at oversætte dem til tysk og havde hele psalteren færdig året efter. Værket tryktes dog først efter en revision: Der Psalter des Königlichen Propheten Davids, in deutschen Reimen verständlich und deutlich gebracht 1573. De ‘franske sange’ mødte stor modstand hos ortodokse teologer, som frygtede en snigende calvinisme listet ind gennem de smægtende melodier. L. udgav også en selvstændig salmesamling: Ambrosii Lobwassers bewärtige Hymni Patrum und andrer gottseliger Männer, welche durch’s ganze Jahr in der Kirchen gesungen werden, aus dem Latein in’s Deutsch mit gleichen Reimen gebracht 1578-79.

Lobwassers psalteroversættelse prægede også dansk kirkeliv i 1500-tallets slutning, hvor den vitterlig blev brugt til at befordre en mere eller mindre bevidst calvinsk kristendomsopfattelse; ganske mange af hans salmer blev omsat til dansk og holdt sig i salmebøgerne helt til slutningen af 1700-tallet.

B  497  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

497

Jeg råber fast, o Herre
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Strassburg 1539
Befal du dine veje

1

Jeg råber fast, o Herre,
af dybsens nød til dig,
du vil mig nådig være
og gerne høre mig;
dit øre du nedbøje,
når jeg min bøn frembær',
og mærk udaf det høje,
hvad min begæring er!

2

Ak, hvis du agt vil give
på synden, vi begå,
mens vi er her i live,
hvem kan for dig bestå?
Men hver, som det begærer,
du nåde har tilsagt,
thi frygter man og ærer
din høje Guddoms-magt.

3

Tænk på mig i dit rige
for korsets hårde død!
Dit ord, som ej kan svige,
det er min trøst i nød.
Af længsel hjertet trænges
til dig med stor attrå
fast mer, end vægt'ren længes,
at dagen komme må.

4

Guds folk sig trygt forlade
på hans barmhjertighed
og på hans store nåde,
som han så mangeled
hen over dem udøser,
den fromme Herre Gud,
idet sit folk han løser
af synd og sorrig ud.

Sl 130
Clément Marot, omkr. 1540.
Ambrosius Lobwasser 1564.
Sten Bille 1612.
Fr. Hammerich 1850.