Se salmens tekst:
494. Kærlighed fra Gud
Vælg melodi:
 J. P. E. Hartmann 1876
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jens Nicolai Ludvig Schjørring

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schjørring, Jens Nicolai Ludvigf. 16. sept. 1825 i Vandborg, v. f. Lemvig. F: sognepr. Mathias Jacob S. M: Nico­line f. Ring (d. 1839). S. blev student 1844 fra Aalborg Katedralskole, og lod sig 1848 hverve til Jagds frikorps, hvor han avancerede til løjtnant. Han begyndte teologisk studium i Kbh., hvor han sluttede sig til Grundtvigs me­nighed i Vartov, og efter embedseks. 1850 blev S. kapellan i Boeslunde, siden 1851-54 i Lyderslev på Stevns. Han forlovede sig med stuepigen, og måtte både flytte og flygte fra forargel­sen, og blev en tid huslærer og derefter kapellan i Fruering v. Skanderborg. 1857 ~ Mette Marie Olsen (d. 1889), og fl. t. Sødinge på Fyn, hvor S. blev dobbelt hj.pr. hos Vilh. Birkedal i Ryslinge og provsten i det nærliggende Gislev, og selv oprettede og forestod både en friskole og en højskole. S. blev sognepr. i Hodde n. f. Varde 1864-78, hvor han stiftede en sangforening, en højskoleforening, en nordisk forening og en foredragsforening. S. oprettede tillige Vestkjær Højskole v. Ølgod, og arrangerede store folkemøder, som prægede egnen. Gæstfriheden og engagementet var ikke uden omkostninger, hverken for S.’s økonomi eller hans hustrus helbred. 1878 blev S. sognepr. i Ørslev v. Skælskør. 1890 ~ Caroline Mathilde Andersen. S. døde 14. mar. 1900.

S. udgav 1878 ti begravelsestaler ‘Til Minde om Mænd og Kvinder i Vest­jylland’ og 1899 en prædikensamling. I et mindeskrift over sin første hustru: ‘Pastorinde Marie Schjørring’ skildres baggrunden for salmen „Kærlighed fra Gud“. Tillige udgav han: Sange og Rim, Gave til Venner og Frænder 1898, m. afskedssangen „Herrens Venner ingensinde“.

A  494, 546  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds kærlighed

494

Kærlighed fra Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.P.E. Hartmann 1876

1

Kærlighed fra Gud
springer lige ud
som en kilde klar og ren;
i dens stille bund,
i dens dybe grund
gemmes livets ædelsten.

2

Kærlighed fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til os ned;
luk kun op din favn,
kom i Jesu navn,
Himlen bringer du jo med.

3

Kærlighed fra Gud
er det store bud,
er det eneste, jeg ved;
bliv i kærlighed,
og du har Guds fred,
thi Gud selv er kærlighed!

Jens Schjørring 1854.