HØR melodien

Se salmens tekst:
49. Ingen er så tryg i fare
Vælg melodi:
 Svensk folkemelodi 1874
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carolina (Lina) Wilhelmina Sandell-Berg
Fredrik Engelke
Peter Didrik Koch

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Sandell-Berg, Carolina (Lina) Wilhelminaf. Sandell

f. 3. okt. 1832 i Fröderyd, Småland, Sverige. F: provst Jonas S (d. 1858). M: Fredrica f. Engstrand (d. 1860). Hjemmet var præget af brødremenighedens kristendom, mission og af­holds­bevægelse. S. var svagelig, og udviklede tidligt boglige interesser, og intens religiøs optagethed. Nært knyttet til faderen, gav det hende et livslangt chok, at hun havde oplevet ham falde overbord fra en færge og drukne, idet han rejste sig for at gå hende i møde. Hendes sorgterapi blev kristelig digtning. Efter moderens død fl. S. til Stockholm i en kontorstilling i Evangeliska Foster­lands-Stiftelsen, men Rosenius gjorde hende til bevægelsens digter. 1867 ~ grosserer Carl Oluf Berg, senere rigsdagsmand og selv prædikant og ledende i afholdsbevægelsen. S. blev veninde med kong Oscar II’s søster, prinsesse Euge­nie, der fra slottet forestod et omfattende, kristeligt socialt arbejde. S. kom der jævnligt, og færdedes i det hele taget i Sveriges højeste kredse. Hendes mand gik konkurs 1892, og selv blev hun kronisk svækket efter en influenzaepedemi. Hun døde 27. jul. 1903, hendes mand samme år.

I S.’s tilfælde havde begrebet poesibog bogstavelig mening. Hun skrev smådigte og sange allerede som barn og 1853 udkom en anonym samling: Vårblommor, og to år senere: Si, dörren är öppen og: Andeliga daggdroppar (1855) hvori hendes berømte salme „Tryggare kan ingen vara“ fremkom. En række sange udkom i Fosterlands-Stiftelsens blad ‘Budbäraren’, og i sangbøgerne ‘Andelige Sånger’ 1859, og: ‘Pilgrims-Sånger’ (1859/60) – siden omdøbt til ‘Pilgrimsharpan’ (1861); forløberen for Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens sangbog: ‘Sionstoner’. Især blev S.’ sange og salmer dog udbredt gennem sangevangelisten Oscar Ahnfelts samling: ‘Andeliga Sånger’, der udkom i syv hefter fra 1850-63. Selv udgav S. fra 1866 en bibelsk kalender: Korsblomman med artikler, levnedsskildringer og sange, heriblandt: „Blott en dag, ett ögonblick i sänder“ (Kun en dag, et øjeblik ad gangen). Kalenderen udkom i 37 bind. Lige­ledes udgav S. flere serier af digte Fridshälsningar til at vedlægge breve. S. samlede de fleste af sine digte i tre bind Samlade Sånger 1882-92. Men hendes forfatterskab omfatter udover sangene også en række børnebøger og skildringer af bibelske personer, navnlig skrevet m. henblik på søndagsskolearbejdet.

A 49


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

49

Ingen er så tryg i fare
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

1

Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

2

Herren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

3

Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

4

Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

5

Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

6

Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

7

Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.

Lina Sandell-Berg 1856.
Fredrik Engelke 1873. P.D. Koch 1891.
Bearbejdet 1895. 1953.