00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Speratus
Arvid Pedersen
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Speratus, Paulf. 13. dec. 1484 i Rötlen i Württemberg. Slægtsnavnet var Hoffer, som i datidens stil blev latiniseret (Speratus); det findes også græciseret (Elpidus). Man ved, at S. studerede ved en række tyske universiteter, i Paris og flere steder i Italien, og erhvervede både filosofisk, juridisk og teologisk doktorgrad. Som pavelig og kejserlig notar i Salzburg skaffede hans digte ham titel af pfalzgreve og adelsbrev. En tid var S. præst i Dinkelsbühl, derefter v. domkirken i Würz­burg, men 1520 ~ Anna Fuchs, og måtte forlade embedet og byen. I Wien prædikede han imod cølibatet, blev bandlyst og excommuniceret, og kunne nu ikke få kirkeligt embede. S. lod som ingenting v. en prøveprædiken i Iglau i Mähren, og blev præst der, holdt katolsk messe, men prædikede evangelisk. Den stedlige biskop klagede til kong Ludwig af Ungarn, som befalede byen at afskedige S; men det ville man ikke. Først da kongen truede med væbnet indgriben måtte S. flygte, men blev fængslet og dømt til kætterbålet. På fremtrædende personers forbøn blev S. frigivet og landsforvist, og kom således til Wittenberg 1523, og gik nu for alvor i reformationens tjeneste. En tid efter blev S. hertugelig hofpræst i Königsberg hos markgrev Albrecht af Bran­denburg. Han ordnede kirkeforholdene luthersk, og blev 1530 biskop. Han døde i bispebyen Marienwerder 12. aug. 1551.

I den tidligste evangeliske salmesamling, den såkaldte Achtliederbuch fra 1523, er der fire salmer af Luther, en anonym og tre af S. Tidligt blev to oversat til dansk, og en er gået gennem alle salmebøger til i dag.

A  488  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds kærlighed

488

Guds Søn kom ned fra Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk / Nürnberg 1524
Et trofast hjerte, Herre min

1

Guds Søn kom ned fra Himmerig,
han så til os i nåde,
vor gerning var uduelig,
den kunne os ej både;
vi derfor tror på Jesus Krist,
vort lys og salighed for vist,
han Himlen os forhverved.

2

At frygte Gud i allen stund,
vort håb til ham kun sætte,
at elske ham af hjertens grund
og ej hans ord forgætte,1
men elske Næsten som os selv,
det var Guds lov for hver en sjæl,
slet ingen den opfyldte.

3

Det måtte ske dog uden brøst,
hvis ej, var vi fortabte,
thi sendte os sin Søn til trøst
Gud Fader, som os skabte;
hvo på ham tror og bliver døbt,
til ham nu Himmerig er købt,
han aldrig skal fortabes.

4

Den tro er al vor ros for Gud,
men vil du den bevare
med håb, som deraf springer ud,
du ingen flid må spare;
af hjertet, ej med hånden blot,
din kærlighed gør Næsten godt,
om du af Gud er båren.

5

Du vente og tålmodelig
på, hvad Guds ord forjætter,
så du med glæde uden svig
i Guds hånd alting sætter,
som véd vor trang og ser vor tarv
og hjælper vist os til vor arv,
derpå du aldrig tvivle!

6

Og om du blev så syg i sind,
som på dig lå Guds vrede,
lad ingen skygge, intet skin
til mishåb dig forlede.
Med Herren strid den gode strid!
Han synes vred, men er dog blid,
thi lad dig ej forfærde!

7

I Jesu navn, hvordan det går,
bøj dine knæ for tronen,
og bed så smukt dit Fadervor,
Gud giver barnetonen,
og med et suk usigelig
Guds Ånd da går i bøn for dig,2
da får dit hjerte hvile.

Paul Speratus 1523. Arvid Pedersen 1529.
N.F.S. Grundtvig 1845.

1 glemme

2 Rom 8,26