Se salmens tekst:
484. Du, som vejen er og livet
Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1849
 J. P. E. Hartmann 1860
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Christian Richardt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Richardt, Ernst Christianf. 25. maj 1831 i København. F: grosserer Andreas Emanuel R. M: Elisa Margrethe f. Christensen. Fra Borgerdydskolen på Chri­stianshavn, hvor han fik P. Heise som livslang kammerat, der siden satte mange af hans digte i melodi, blev R. student 1848, og begyndte teologisk studium, men blev indfanget af hovedstadens selskabsliv, hvor han ofte optrådte som lejlighedsdigter. Det samme var tilfældet i studenterforeningerne og på de nordiske studentermøder. Først i 1857 tog han en kneben embedseksamen. Hans sange, vaudeviller og komedier gik imidlertid deres gang gennem det københavnske teater-, selskabs- og foreningsliv, og gav ham dels anerkendelse, dels et økonomisk fundament. Et rejselegat tillod ham en længere dannelsesrejse til Italien, Palæstina, Tyrkiet og Grækenland. 1865 ~ Marie Koës Hammerich, og R. supplerede sine spredte indtægter fra skribent- og undervisningsvirksomheden med en fast stilling som musik- og teateranmelder v. Dagbladet, hvor han fik et nært bekendtskab m. Georg Brandes. En kort tid var R. forstander på Tune Folkehøjskole, men blev 1872 kapellan hos H. E. Glahn i St. Hedinge, og fra 1876 sognepr. i Ørslev på Fyn. 1886 fik han, pga. skrøbelighed, embedet som præst v. Vemmetofte adelige frøkenkloster, hvor han døde 18. dec. 1892.

R.’s kristelige poesi indledtes med samlingen Smaadigte 1860, hvori sangen: „Et Kors det var det haarde, trange Leie“ fremkom. Nyere Digte 1864. Texter og Toner 1868 med sangen: „Velkommen Lærkelil“ og digtet ‘Tornerose’ m. „Altid frejdig“. Billeder og Sange 1874. Halvhundrede Digte 1878. Kantater og digte 1880. Vaar og Høst 1884. Blandede Digte 1891.

A  209, 484, 520, 784  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Konfirmation

484

Du, som vejen er og livet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: A.P. Berggreen 1849
Under dine vingers skygge

1

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

2

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!

Christian Richardt 1885.