00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Anders Frostenson
Per Lønning
Poul Dam

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Lønning, Perf. 24. febr. 1928 i Bergen. F: førstesekr. v. Sotra Sorenskriver­ embete Per L. M: Anna f. Strømø. L. blev dr. theol. 1955 og dr. phil. 1959. Domprovst i Bergen 1964-69, hvorefter han blev valgt til biskop for Borg stift (Frederikstad). Han tog sin afsked i protest mod indførelsen af fri abort 1975, og blev professor i teologi v. Oslo Univ. 1977-81. I årene 1981-87 var han gæsteprofessor i Strassbourg, indtil han igen blev biskop, denne gang for Bjórgvin stift (Bergen) fra 1987 til sin pensionering i 1994. Han døde i 2016.

L.'s akademiske hovedværker er disputatserne om hhv. Søren Kierkegaards kristendomsforståelse (1954) og Blaise Pascals kristendomsfilosofi (1958). Her­ til kommer en række afhandlinger om moderne teologi i økumenisk perspektiv. L. har endvidere udgivet syv prædikensamlinger og en række essays og opbyggelige betragtninger samt nogle salmearbejder: Mellom år og evighet 1979, Så lang en vei 1988, Guds hus er eit under 1999, en motet: Agnus Redemptor 2001, og: Sursum Corda 2002.

A  477  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

477

Som korn fra mange marker
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu blomstertiden kommer

Denne salmetekst er ikke til rådighed,

men melodien kan afspilles