Se salmens tekst:
473. Dit minde skal, o Jesus, ...
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Petter Dass

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Dass, Petterf. 1647 på Herøy i Alstahaug sogn, Norge. F: gårdmand Peiter Pettersen. M: Maren Falch. Da D. var 6 år gl. døde faderen, og børnene blev sat i pleje hos familien. D. kom til sin moster, der var gift m. sognepræsten på Nærøy i Namdalen, hvor han fik sine tidlige bogkundskaber. 1660 kom han i skole i Bergen og 1666 til København som teologisk student. Tre år senere var han tilbage i Norge som huslærer, og 1672 blev han huskapellan og dermed personlig hjælpepræst hos præsten i Nesna, der udgjorde et residerende kapellani under hovedsognet Alstahaug. 1681 overtog han kapellaniet, og 1689 efterfulgte han sognepræsten i Alstahaug sogn, der i dag er delt i 8 kirkesogne. Det krævende embede ældede tidligt D. og i hans senere år døjede han med sygdom. D. døde i sep. 1707.

I vid udstrækning er D.’s forfatterskab lejlighedsdigtning: Bryllups- dåbs- og begravelsessange, samt større digte, der skildrer nordnorsk folkeliv og natur; således Den norske Dale-Vise 1683 og Nordlands Trompet (udg. 1739). Af det selvbiografiske digt Min’ elskelig Tilhører, udvalgtes siden versene til salmen „Om alle mine lemmer“, og fra hans sangbare udlægning af Luthers Lille Katekismus 1698 (udg. 1714) er hentet de tre vers „Herre Gud, dit dyre navn og ære“. At Dass ikke i større grad er kommet til orde med sine egne virkelighedsnære og konkrete vers, skyldes mest af alt kirkelig bornerthed.

A  7, 8, 473  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

473

Dit minde skal, o Jesus, stå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Her ser jeg da et lam at gå

1

Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker;
og hvor der brydes helligt brød,
dér skal forkyndes Herrens død1
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen, os at hente hjem
og i dit rige samle.

Petter Dass (1715).
Bearbejdet 1951.

1 1 Kor 11,26