Se salmens tekst:
471. O glædelig dag
Vælg melodi:
 Ludvig Matthias Lindeman 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ivar Diderichsen Brinch
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Brinch, Ivar Diderichsenf. 19. nov. 1665 i Sunnmør, Norge. F: handelsinspektør Didrik B. M: Helene Hansdatter. Skolegang i Christiania, student 1681 fra Uppsala, derefter teologisk student i Kbh. 1683-86 huslærer i Norge, men vendte tilbage og tog teol. embedseksamen. 1689 feltpræst for Prinsens Livregiment, der da var udstationeret i Irland. Efter krigen blev han præst for den dansk-norske menighed i London, hvor han rejste penge til en kirke, indviet 1696. 1702 blev han uansøgt udnævnt til sognepræst ved Holmens Kirke, og deltog 1708 som konfessiona­rius i Fr. IV’s italiensrejse. B. var 1692-1709 ~ Ambrosia Michelsen; fra 1710 ~ Sophie Hansdatter Seidelin. Han fik tilbudt Aalborg bispestol, men ønskede at forblive i København, hvor han fra 1711 var sognepræst ved Nicolai Kirke indtil sin død 25. jun. 1728.

B.’s forfatterskab omfatter latinske disputeringer, ligprædikener og digte, samt to hymnologiske bidrag: Brudgommens og Brudens Jesu Christi og hans Kirkis aandelige Kiærligheds Sange 1695, tilegnet hans menighed i London. Skriftet indeholder en sangbar bearbejdelse af Højsangen samt en del oversatte tyske salmer. Endvidere: En Christens Tancke-Tøyle eller faa aandelige Sange… 1705, der nåede 30 udgaver.

A  479


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

471

O glædelig dag
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: O kristelighed

1

O glædelig dag,
da Jesus gik under mit syndige tag!
Hvor må jeg dog sande, at Herren er god,
han gav mig sit hellige legem og blod
med søde og sande livsalige ord
ved nadverens bord.

2

Hvo ville da vel
anklage min salig benådede sjæl?
Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her,
som gør mig retfærdig og haver mig kær;
ham vil jeg og tjene med hjertelig lyst
og lyde hans røst.

3

Jeg gav ham min tro,
mit hjerte skal være Guds hellige bo,
ej nogen skal gøre den fæstning fortræd,
hvor Jesus er inde, der lyser han fred,
ej nøden, ej døden, ej yndest, ej had
skal skille os ad.

4

Så skal jeg engang
vel blive fuldkommen og synge min sang
som Himmerigs borger blandt englenes trop,
hvor troen og håbet de hører da op,
men kærlighed bliver i glæde og fred
evindelig ved.

Ivar Diderichsen Brinch (?) 1697.
M.B. Landstad 1861.
Bearbejdet 1951.