HØR melodien

Se salmens tekst:
464. Jeg kommer, Herre, på di...
Vælg melodi:
 Emil Hartmann 1860
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jens Martin Georg Bondesen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Bondesen, Jens Martin Georgf. 9. juli 1812 i Lynge præstegård på Sjælland. F: sognepr. Eskild B. M: Sophie Magdalene f. Lund. Student fra Metropoli­tanskolen 1831, cand. teol. 1838, derefter huslærer i Sorø. 1851 personel kapellan sst. 1842 sognepr. i Sorterup og fra 1861-84 provst for Slagelse Herreds provsti. 1843 ~ Betty f. Sandmann. 1872 forflyttet til Stillinge sogn, hvorfra han tog sin afsked 1886. Han døde i Roskilde 22. apr. 1895.

I Sorø bistod han P. Hjort i udarbejdelsen af Gamle og nye Psalmer 1840, dels med 6 oversættelser af tysk, dels 3 originale salmer. Til 2. udg. (1843) skrev han yderlige to begravelses­salmer.

A  464  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

464

Jeg kommer, Herre, på dit ord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Emil Hartmann 1860

1

Jeg kommer, Herre, på dit ord
og knæler ydmyg ved dit bord;
modtag mig da, forskyd mig ej,
du livets fyrste, sandheds vej!

2

Bespis mig med dit Himmel-brød,
og skænk mig af din kalk så sød,
at jeg må kende ret den magt,
som er i disse gaver lagt!

3

Udslet min skyld, bortvend min nød,
forglem, forglem, hvad jeg forbrød,
aftvæt min tanke, styr min hånd,
og styrk mig ved din Helligånd!

Jens Martin Georg Bondesen 1840.
Bearbejdet 1850.