HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johan [Jan] Hus
Martin Luther
Frederik Ludvig Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Mynster, Frederik Ludvigf. 2. dec. 1811 i København. F: overmedicus, professor Ole Hieronymus M. M: Anna Christine f. Liebenberg. M. brød sig ikke om at gå i skole, og kom derfor på landet hos sognepr. Westengaard i Pedersborg, og blev siden landvæsenselev i Sorø. Han blev ansat på Brahetrolleborg Gods, men tog så juridisk embedseks. 1835, var derefter fuldmægtig på Holcken­havn godskontor 1837, forvalter på Aagaard v. Slagelse 1839, samme på Bøstrup v. Slagelse året efter, hvor han selv købte en gård 1843, og ~ Caroline Birgitte Kirstine Hasle (d. 1880), som lær­te ham sprog og gjorde ham interesseret i litteratur. M. døde 23. dec. 1885.

M. udgav en række engelske værker i dansk oversættelse, bl.a.: Digte af Ossian I-II 1849-50, og en del af Luthers skrifter, bl.a. en fin overs. af: Luthers Psalmer 1863, hvorfra flere salmebøger hentede brugbart stof.

B  461, 487  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

461

Jesus Kristus er til stede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524
Joseph Klug 1533
Aldrig er jeg uden våde

1

Jesus Kristus er til stede!
Han fra os har vendt Guds vrede;
med sin pine, med sin død
fri'r han os fra evig nød.

2

At det os i hu skal blive,
vil sit legem han os give
skjult i disse brød så små,
og i vin hans blod vi få.

3

Men før gaven vi tør tage,
må vort hjerte vi ransage;
thi hvo hid uværdigt går,1
døden her for livet får.

4

Først skal vi Gud Fader prise
for den dyre Himmel-spise;
thi sin Søn til kors og død
gav han for, hvad vi forbrød.

5

Så til hjerte ret os tage,
at Guds bord er for den svage,
som af synden trykkes ned,
og som selv ej trøst sig ved.

6

Selv han siger: Kom, du arme,
thi nu vil jeg mig forbarme;
er du karsk, da lad det stå,
at ej ilde det skal gå!

7

Kan du selv afhjælpe nøden,
hvorfor gik da jeg i døden?
Kan du nå det uden mig,
gælder dette bord ej dig.

8

Tror du ret af hjertegrunden
og bekender det med munden,
da er du beredt helt vel,
da får føde her din sjæl.

9

Denne frugt dog her må kendes:
at din kærlighed nu tændes
til din broder mer og mer;
gør mod ham, som her dig sker!

Jan Hus omkr. 1400
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
F.L. Mynster 1863. Bearbejdet 1873.

1 1 Kor 11,27-28