00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johan [Jan] Hus
Martin Luther
Frederik Ludvig Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hus, Johan [Jan]f. o. 1370 i Husinec i sydvestl. Böhmen. F: småhåndværker. Hjemmet var fattigt, H. oplevede at måtte tigge for føden; men han blev trods det hjulpet til univ. i Prag, hvor han 1393 blev baccalaureus først i artes liberales, siden i teologi. 1396 fik han magistergrad, og 1401 blev han dekan for det filosofiske fakultet, og året efter rektor for hele universitetet. 1400 havde han ladet sig ordinere til præst ved det nyopførte Betlehemskapel, opført til gudstjeneste på tjekkisk, og dermed havde H. tilkendegivet et nationalkirkeligt standpunkt overfor den universalistiske latinske romerkirkelighed. De royale forbindelser mellem Böhmen og England medførte også akademiske. Man hjembragte bl.a. den engelske reformator Wycliffes skrifter, der inspirerede en antipavelig polemik. H. angreb val­fart og svindel med religiøse „mirakler“, samt præsternes moral. Romerkirkens kommandoveje var underminerede af, at hele tre paver gensidigt bandlyste hinanden, universitetet splittedes og blev rent tjekkisk, og H. rektor på ny. Da Wycliffes skrifter blev kendt kætterske, prædikede H. voldsomt imod, og blev kaldt til Rom, men blev klogelig i Prag, og byen kom i kirkelig undtagelsestilstand – et paveligt interdikt forbød gudstjenester og kirkelige handlinger. Da H. yderligere vendte sig mod afladshandelen opstod der blodige sammenstød i gaderne mellem pavetro og reformister.

H. angreb væsentlige punkter i den katolske middelalderkirkes praksis: helgen- og relikviedyrkelse, cølibatet og pavedømmets autoritet, og hævdede Bibelens i stedet. Han forlangte både brød og vin til lægfolket under nadveren, og vendte sig i det hele taget mod gejstlighedens særlige religiøse forrang. Han fik frit lejde til at forsvare sig på et kirkemøde i Konstanz 1415, men blev alligevel fængslet og brændt på torvet som kætter 6. juli 1415. „… Han udåndende efter så lang tids forløb, som det tager, hurtigt at sige to eller tre paternostre …“ Øjenvidneskildringer af begivenheden fløj ud over Europa, og bidrog ikke til Romerkirkens popularitet. H. blev inspirator og forbillede for den senere lutherske reformation.

Til sine tjekkisksprogede messer digtede og oversatte H. salmer på mo­dersmålet. To skrev han på både tjekkisk og latin, en nadversalme, der viser, at H. ikke opgav transsubstantiationslæren, og „Iesus Christus nostra salus“, som Luther siden gjorde berømt.

A  461  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

461

Jesus Kristus er til stede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524
Joseph Klug 1533
Aldrig er jeg uden våde

1

Jesus Kristus er til stede!
Han fra os har vendt Guds vrede;
med sin pine, med sin død
fri'r han os fra evig nød.

2

At det os i hu skal blive,
vil sit legem han os give
skjult i disse brød så små,
og i vin hans blod vi få.

3

Men før gaven vi tør tage,
må vort hjerte vi ransage;
thi hvo hid uværdigt går,1
døden her for livet får.

4

Først skal vi Gud Fader prise
for den dyre Himmel-spise;
thi sin Søn til kors og død
gav han for, hvad vi forbrød.

5

Så til hjerte ret os tage,
at Guds bord er for den svage,
som af synden trykkes ned,
og som selv ej trøst sig ved.

6

Selv han siger: Kom, du arme,
thi nu vil jeg mig forbarme;
er du karsk, da lad det stå,
at ej ilde det skal gå!

7

Kan du selv afhjælpe nøden,
hvorfor gik da jeg i døden?
Kan du nå det uden mig,
gælder dette bord ej dig.

8

Tror du ret af hjertegrunden
og bekender det med munden,
da er du beredt helt vel,
da får føde her din sjæl.

9

Denne frugt dog her må kendes:
at din kærlighed nu tændes
til din broder mer og mer;
gør mod ham, som her dig sker!

Jan Hus omkr. 1400
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
F.L. Mynster 1863. Bearbejdet 1873.

1 1 Kor 11,27-28