Se salmens tekst:
458. Zion, pris din saliggøre...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1915
 Thomas Laub 1916
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas af Aquino
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Thomas af Aquinof. på Castello di Roccasecca v. Aquino, Italien. F: Landolfo, greve af Aquino. M: Theodora, grevinde af Theate. Han kom i Monte Cassino-klostrets skole som 5-årig, videreuddannede sig i Napoli, og indtrådte 18 år gl. i dominikanerordenen under familiens protest. Han blev bortført og holdt fangen af sine brødre, men hjulpet til flugt af moderen, og af ordenen anbragt i Paris og Køln. 1251 forelæste han i et kapel i Paris, blev licentiat og fra 1257 docerede han på universitetet med stor tilslutning. 1261 rejste T. til Italien, afslog et bispesæde, men underviste og prædikede, forestod dominikanernes skole i Rom, var atter 1271 i Paris, men blev betroet opgaven at oprette et universitet i Neapel. Pave Gregor X beordrede T. til koncilet i Lyon 1274, men han døde undervejs i cistercienserklostret i Fossa Nuova v. Terracina, 27. mar. 1274.  

T. regnes for middelalderens største teolog. Hans forfatterskab blev skelsættende, og frembyder den dag i dag tankestof til overvejelse. I sin ‘Summa theologica’ søgte han at forene græsk filosofi og romerkirkens kristendom. 1323 kanoniseredes han som værnehelgen for al katolsk videnskab og læreanstalter. 1567 gav man T. titlen: doctor quintus ecclesiae – kirkens femte læ­refader.

T. udarbejdede liturgien til Kristi Legemsfest, indført i hele romerkirken 1264. Han digtede sekvensen „Lauda, Sion, salvatorem“ til denne dags festmesse, og til dagens tidesang hymnen: „Pange, lingua, gloriosi“, samt flere af tidebønnernes sangstykker.

A  458  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

458

Zion, pris din saliggører
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kommer, sjæle, dyrekøbte
Tiden skrider, dagen rinder

1

Zion, pris din saliggører,
pris din hyrde, som dig fører,
sig ham tak i syngekor!
Se nu til, hvad du kan evne;
dog hans pris kan ord ej nævne,
som dig dækker her sit bord.

2

Dette bord i aftenstunden
viser, tiden er udrunden,
Lovens påske er nu endt;
sagen følger nu på skygge,1
Herren selv vil hos os bygge,
har sit lys i natten tændt.

3

Dette er vor grund til glæde:
Kristus selv er her til stede,
thi hans kød for sandt er mad,
og hans blod for sandt er drikke;
tro det, tag det, tvivl slet ikke,
spis og drik, og vandre glad!

4

Kristus er for alle givet,
vil for alle være livet,
alle byder han sig hel,
vil med sig os fast forene,
han er vinstok, vi er grene
og har alle i ham del.

5

Du, som alt formår at virke,
samler os udi din kirke
ved din Ånd og ved dit ord,
gør os dine helgen lige,
brødre med dem i Guds rige,
søskend hist om Himlens bord!

Thomas af Aquino 1264.
M.B. Landstad 1861.

1 Hebr 10,1