HØR melodien

Se salmens tekst:
451. Du, som os af nåde stor
Vælg melodi:
 Førreformatorisk melodi/H...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Jensen Roskilde
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Roskilde, Peder Jensenf. 6. apr. 1575 i Roskilde, hvor han blev student fra latinskolen. Efter teologiske studier i Kbh. blev R. sognepr. i Væster Hæsinge – Lyndelse på Fyn. Der døde han, formodentlig 1641.

Af hans trykte arbejder kan man se, at R. som en af de første danske forfattere, konsekvent følger en poetik, hvor betoningen bestemmer versemålet.  Han efterlod sig et utrykt manuskript: ‘Prosodia danicae linguae’ skr. 1627 „Gud til ære, hans menighed till opbyggelse, dett danske maall till prydelse, oc Alle gudfryctige Rhijmere till nogen anledning.“ Han oversatte Vergil på vers, og to latinske taler om dåb og nadver af biskop Hans Mikkelsen. R. skrev en del salmer, men fik kun få udgivet. I 1628 udkom: Catechetiske Sang, til Daglig Gudeligheds Øffuelse… med to salmer. Et utrykt manuskript: Aandelig dagtjeniste… (1631) indeholder mange salmer til alle hverdagens gøremål, også de private – feks. salmer til når man vasker sig, ser sig i spejlet osv. og endog en „Aandelig Purgerings sang til sjelens søde luckt at bruges hos Naturens sæde, om man saa lyster…“ – på melodien ‘Af dybsens nød’(!). Det er ikke kristelige lokums-digte, men den lutherske ortodoksis forsøg på at indspænde hele menneskelivet, hver dag og time, i andagt og gudelig sang.

A  451, 463  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Dåb

451

Du, som os af nåde stor
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Mæt min sjæl, o Jesus sød

1

Du, som os af nåde stor
har genfødt af vand og ord,
hjælp, vi bær' vort kristennavn
dig til ære, os til gavn,
holder tro vor dåbes pagt,
står mod Fjenden ret på vagt,
stoler på, hvad du har sagt.

Peder Jensen Roskilde omkring 1610.
N.F.S. Grundtvig 1832. Bearbejdet 1935.