Se salmens tekst:
437. Vi tro, vi alle tro på G...
Vælg melodi:
 15. årh./Johann Walter 15...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Christian Henrik Biering

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Biering, Christian Henrikf. 1729 i Korup v. Odense. F: degn Niels Jørgensen B. M: Else Bosdatter. Efter studentereksamen i Odense 1749 fik han teologisk embedseksamen 1752, og blev 1759 ‘hører’ (hjælpelærer) v. Odense Gymnasium. Året efter blev han sognepr. i Aastrup på Falster. 1761 ~ Anne Marie f. Schrøder (d. 1767). 1770 ~ Eli­sabeth f. Jæger. B. tog magistergraden i 1773 og døde som sognepr. i Aa­strup 8. sept. 1804.

B. var præget af oplysningstiden, og kritiserede offentligt både stavnsbånd og hoveri, forbedrede dyrkningsmetoder og introducerede kartoffelavlen i sit sogn. Allerede i studietiden fik han danske og latinske digte trykt, oversatte Horats’ breve på vers, og blev kendt viden om som lejlighedsdigter. Han indsendte tre gange salmearbejder til kommissionen bag Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798 og fik en række optaget – muligvis flere, end man har kunnet identificere ham som ophavsmanden til.  

B  437  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

437

Vi tro, vi alle tro på Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh./ Johann Walter 1524

1

Vi tro, vi alle tro på Gud,
himlen skabte han og jorden;
en kærlig Fader er vor Gud,
mennesket hans slægt er vorden.
Dagligt brød han os vil give,
os forsørge vel i live,
altid han i nød og fare
sjæl og legem vil bevare;
vi tro på ham med håb og mod,
thi han er mægtig, viis og god.

2

Vi tro på Sønnen, Jesus Krist,
Guds enbårne Søn, vor Herre,
på verdens frelser, Jesus Krist,
Herren til Gud Faders ære;
han et menneske er vorden,
korsfæst, død og lagt i jorden;
men han lever, vor forsoner,
hos Guds højre hånd han troner;
derfra han kommer vældelig,
når han skal dømme jorderig.

3

Vi tro og på den Helligånd,
sendt fra Faderen og Sønnen;
den sandheds, kraftens, trøstens Ånd
hæver os til Gud i bønnen;
Kristi rige han udbreder,
os til bod og bedring leder,
os i troen han bekræfter
og i håb om liv herefter,
at vi gå ind til fryd og fred,
som evig, evig varer ved.

Latinsk og tysk trosbekendelsesvers over Nicænum omkring 1400.
Martin Luther 1524. Dansk 1529.
C.H. Biering 1793. Bearbejdet 1798.