Se salmens tekst:
435. Aleneste Gud i Himmerig
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hilarius af Poitiers
Nicolaus Decius
Joachim Slüter
Arvid Pedersen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Decius, Nicolaus(kaldet Nicolaus von Hoffe) f. o. 1484 i Hof an der Saale, Nordl. Bayern. Baccalaureus i de frie kunster, siden jurist v. universitetet i Leipzig, hvorefter han en tid var i kloster. 1515 underviste han i Braunschweig indtil 1519, hvor han blev provst og sjælesørger ved det adelige nonnekloster Steterburg. 1522 rektor i Hannover, men vendte tilbage til Braunschweig som lærer ved St. Catarina og Ægidius’ Skole, hvor han mødte Reformationen i praksis i form af luthersk gudstjeneste. D. skrev sine salmer til denne gudstjeneste, og komponerede flerstemmige korsatser over dem. 1523 studerede han hos Luther selv i Wittenberg, og på dennes anbefaling blev han luthersk præst i Stettin. I årene efter 1527 opholdt han sig skiftende steder, indtil han 1540 blev hofpræst og kantor i Königsberg. 1543 drog han til Mühlhausen, hvor der fandtes en koloni af reformerte. Død 1546.

Fundet af bogen Summula doctrinarum Ihesu Christi af „Nicolaus Thesius Curiensis (dvs. fra Hof)“ trykt 1521 dokumenterede D.’s forfatterskab til en række salmer, som en sen eftertid kun tvivlende havde tillagt ham, og placerede ham som den tidligste lutherske salmedigter. Visse af D.’s salmer nåede tidligt til Danmark, og kom med i Malmøsalmebøgerne fra 1529.

B  203, 434, 435  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

435

Aleneste Gud i Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

2

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

3

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

4

O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers o. 350.
Nicolaus Decius (str. 1-3) 1522.
Joachim Slüter (str. 4) 1525.
Arvid Pedersen 1529.
C.J. Brandt 1888.