Se salmens tekst:
435. Aleneste Gud i Himmerig
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hilarius af Poitiers
Nicolaus Decius
Joachim Slüter
Arvid Pedersen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Slüter, Joachimf. o. 1490 i Dömitz v. Elben. Før 1517 vides intet om hans liv, men dette år nævnes han som præst, der læste dødemesser. 1518 indskrev han sig v. univ. i Rostock, hvor han tog magistergrad, og 1521 nævnes han som skoleholder v. St. Petri-Kirkespilsskole, Rostock. 1523 blev han kapellan v. St. Petri Kirke i Rostock, og blev kendt for at prædike luthersk. Gennem sin prædiken, undervisning og sine bøger var S. nøglepersonen i reformationens gennemførelse i Rostock 1531. Han stod i spidsen da gudstjenesten i byen blev ordnet efter luthersk mønster, men der udbrød en heftig strid om vægtningen af modersmål contra latin i gudstjenesten. S. talte og skrev nedertysk. Inden striden blev bilagt døde S. 19. maj 1532.

S. udgav 1525 en katekismus på grundlag af nogle trykte „Kinder-fragen“ fra de böhmiske brødre, og s.å. en salmebog: Eyn gantz schone vnde seer nutte gesank boek (1525), der regnes for den tidligste lutherske salmebog i det nordtyske område. Den fik en vis afsmittende virkning på de tidlige danske salme­bøger. S. udgav ligeledes en bønnebog (1526) og i 1531 den såkaldt dobbelte salmebog: Geystlyke leder vppt nye gebetert, som dels indeholdt den Luther-Klugske salmebog fra Wittenberg (1529) og en fyldig 2. del med 144 salmer.

B  435  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

435

Aleneste Gud i Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

2

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

3

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

4

O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers o. 350.
Nicolaus Decius (str. 1-3) 1522.
Joachim Slüter (str. 4) 1525.
Arvid Pedersen 1529.
C.J. Brandt 1888.