Se salmens tekst:
435. Aleneste Gud i Himmerig
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hilarius af Poitiers
Nicolaus Decius
Joachim Slüter
Arvid Pedersen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Pedersen, Arvidf. o. 1500 i Skåne, antagelig i Lund, idet han indskrev sig i Wittenbergs universitetsmatrikel 1524 som „Vitus Petrus Londen(sis) Danus“. I Wittenberg studerede han sammen med den senere reformator i Viborg, Jørgen Sadolin, og oplevede Reformationens store salmegennembrud i 1524. Næste gang P. nævnes er 1542 som luthersk sognepr. v. Skt. Ibs Kirke på Bornholm. 1550 var han blevet provst, og man regner med, at han døde ml. 1554-58.

Antagelig vendte P. hjem fra Wittenberg i slutningen af 1520’erne og kunne derfor bidrage med 19 salmer til 1529-udgaven af Claus Mortensens salmesamling. P.’s salmer kom til at udgøre et selvstændigt afsnit, indledt med en fordanskning af Luthers salme over De ti Bud. Palladius udgav siden tre salmer af ham i samlingen: Tre merckelige Sange, som den lerde Mand Her Arued Persen paa Bornholm haffuer screffuit oc Doctor Peder Palladius haffuer offuerseet oc ladet prente 1554. P.’s salmearbejder er i tidens stil, men udmærker sig ved en vis rytme- og rimfornemmelse.

B  102, 133, 346, 434, 435, 488  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

435

Aleneste Gud i Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

2

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

3

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

4

O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers o. 350.
Nicolaus Decius (str. 1-3) 1522.
Joachim Slüter (str. 4) 1525.
Arvid Pedersen 1529.
C.J. Brandt 1888.