Se salmens tekst:
432. Herre Gud Fader i Himlen ...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1922
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Bagger
Thomas Linnemann Laub

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Bagger, Hansf.  23. aug. 1646 i Lund. F: professor i teologi Ole B. M: Maria Lauridsdatter. Efter Lunds latinskole og kortv. studier i Greifs­wald og Rostock, 1664 opt. på Kbh.s univ.

2 år senere tog B. til Wittenberg, hvorfra han vendte tilbage til Lund og tog magistergrad ved det nye univ. Efter hjemkomsten blev B. prof. i filosofi v. Lunds univ. og konrektor for katedralskolen. 1674 Stiftsprovst for Sjælland og sognepr. v. Vor Frue Kirke i Kbh. s.å. ~ Margrethe Faber, f. Schumacher (en søster til Griffenfeld). 1675 blev han, 29 år gl., Sjællands biskop. 1690 døde hans første hustru, og året efter blev han ~ Søster Walther, f. Svane. B. døde i Kbh. 30. aug. 1693.

Teologisk tilhørte B. den lutherske ortodoksi, og bekæmpede forgæves forordninger, der gav calvinister og jøder religionsfrihed. Han var kirkens mand, og hævdede dens status både overfor kongen og i samfundet som helhed. Hans væsentligste litterære indsats er som medforfatter til den tidlige enevældes kirkelige bøger  – Danske Lovs 2. bog 1683, Kirke-Ritualet 1685 og Alterbogen 1688, som han selv udgav.

Man kender ingen poesi af B. og det er som liturg han er repræsenteret i salmebogen.

B  432  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

432

Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet)
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1922
Synges som vekselbøn mellem præsten (p) og menigheden (m).

1

Herre Gud Fader i Himlen!
Forbarm dig over os!
Herre Jesus, vor frelsermand!
Forbarm dig over os!
Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
Forbarm dig over os!
Vi har syndet med vore forfædre!
Vi har forskyldt din vredes domme!
O Herre, handl ikke med os efter vore synder!
Og betal os ikke efter vore misgerninger!
O Herre, hør vor bøn!
Og lad vor røst komme til dig!

Litaniet. Oldkirkelig græsk. Latin.
Martin Luther 1529. Dansk 1533.
Hans Bagger 1688. Thomas Laub 1922.