Se salmens tekst:
429. Brødre og søstre! Vi sk...
Vælg melodi:
 Forsamlingsmelodi 1867
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Sørensen
Friderich Boye

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Boye, Friderichf. 13. dec. 1715 i Kbh. F: guldsmed Christian B. M: Elise Marie f. Stur. Familien flyttede fra byen og B. kom i skole i Nysted, senere Nykøbing F. hvor han blev student 1736. 1741 fik han teologisk attestats og blev 1745 lærer ved Vajsenhuset, som Enevold Ewald havde gjort til et pietistisk arnested i hovedstaden. 1750 blev han personel kapellan og kateket hos en an­den fremtrædende pietist, sognepr. og prof. Chr. Leth, Trinita­tis Kirke. B. var ~ Anna Lucie f. Pahl. Allerede 1759, d. 27. april, døde han – ifølge kirkebogen „af hovedpine“.  Efter herrnhutisk model udgav B. i 1750 sin såkaldte ‘Lille Skatkiste’; titlen er: Nogle faa udvalgte og med blod besprængte Blomster, opsamlede under Jesu Kors og meddeelte i Besynderlighed dem, som i Sandhed elske vor Herres Jesu herlige Aabenbarelse. Til hver dag i året er der et bibelord og et vers. Bogen fik stor udbredelse, og tryktes først af Brødremenigheden i Christiansfeld, 1837 af grundtvigianeren Peder Larsen Skræppenborg, senere af Indre Mission – og gentagne gange også i Norge. Dens kristendomssyn kan karakteriseres med verset til 2. april: „Ikke Moraler, ey Philosophie; / Men kun den blodige Theologie“.

To af dens vers fandt ind i salmebøgerne; det ene tilbageværende med en 100 år senere tildigtet begyndelse.

A  429  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

429

Brødre og søstre! Vi skilles nu ad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Forsamlingsmelodi 1867

1

Brødre og søstre! Vi skilles nu ad,
far nu med Jesus fornøjet og glad,
hver sine lovlige veje!

2

Gem nu Guds ord udi hjerte og sind,
luk ikke Satan, ej verden derind,
Jesus lad hjerterne eje!

3

Amen, ja, amen skal være vor sang,
det vil vi sjunge med frydefuld klang,
alle Guds børn tilsammen.

4

Lammet, Guds-Lammet, dets vunder og sår
æren og prisen i evighed får.
Amen! Halleluja! Amen!

Str. 1-2: Peder Sørensen 1852..
Str. 3-4: Frederik Boye 1750.
Bearbejdet 1866.