Se salmens tekst:
429. Brødre og søstre! Vi sk...
Vælg melodi:
 Forsamlingsmelodi 1867
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Sørensen
Friderich Boye

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Sørensen, Pederf. 19. nov. 1818 på Haraldsted Mark. F: væver. S. kom selv i lære som væver, og boede flere steder på egnen nord f. Ringsted. Han udgav 1841 en ‘Samling af nye komiske Digte, til Tidsfordriv for Almuen’; men slog efter at være vakt ved bibellæsning ind på et religiøst levned. Sammen m. smeden Jens Larsen fra Kirke-Værløse stiftede han 1853 lægmandsforeningen ‘Indre-Mission’ som stod bag J. Larsens rejser som lægprædikant. Året efter blev S. redaktør af Den indre Missions-Tidende, men trådte tilbage 1855 grundet modsætningsforhold til både Larsen og folkekirken. S. udgav et par år vækkelsesbladet ‘Sendebrevet’, og foretog selv prædikerejser, hvor han i Vendsyssel kom i berøring med baptistkredse, og i Sydsjælland tilsluttede sig N.P. Grunnets frimenighed. 1860 blev han gendøbt i Vendsyssel, men rejste så til Amerika, og skal der have tilsluttet sig adventismen. S. døde i USA 1897.

S. udgav en række hefter næsten udelukkende med egne vækkelsessange i efterklang af Brorson og Brødremenighedens sang: Mine Paarørende. Gudelige Sange 1845. Aandelige Sange 1850. Min Troes Vidnesbyrd. Aandelige sange 1852. Nogle Morgen- og Aftensange 1855. De bodfærdige Synderes Lov-Sange for Sjæle-Vennen Jesus ved den hellige Nadvere (1857?). Honning-blomsten. En Samling af Aandelige Sange, hvori omtales De Troendes herlige Naadestand 1857. Denne samling oplevede flere udgaver og ændringer på titelbladet (1859, 1860, 1863, 1877) og voksede til 115 sange. Den fremmedes Hjemlands-Sange paa Rejsen gjennem Ud­landet 1867.

A  429  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

429

Brødre og søstre! Vi skilles nu ad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Forsamlingsmelodi 1867

1

Brødre og søstre! Vi skilles nu ad,
far nu med Jesus fornøjet og glad,
hver sine lovlige veje!

2

Gem nu Guds ord udi hjerte og sind,
luk ikke Satan, ej verden derind,
Jesus lad hjerterne eje!

3

Amen, ja, amen skal være vor sang,
det vil vi sjunge med frydefuld klang,
alle Guds børn tilsammen.

4

Lammet, Guds-Lammet, dets vunder og sår
æren og prisen i evighed får.
Amen! Halleluja! Amen!

Str. 1-2: Peder Sørensen 1852..
Str. 3-4: Frederik Boye 1750.
Bearbejdet 1866.