HØR melodien

Se salmens tekst:
423. Sin menighed har Kristus ...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Caspar Johannes Boye

FIND salmen



Søg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Boye, Caspar Johannes



f. 27. dec. 1791 på Kongsberg i Norge. F: rektor Engelbrecht B. M: Dorothea Sophie f. Styhr. Skolegang i Trondheim, 1810 student i Kbh., læste jura og teologi. Cand.theol. 1816. 1818 ~ Ma­ria Adolphine Birckner og lærer ved Jonstrup Seminarium. 1826 sognepr. i Søllerød, 1835 sognepr. v. Olai Kirke i Hillerød. 1847 sognepræst ved Garnisons kirke i København indtil koleraepedemien, hvor han pådrog sig smitten under besøg hos syge og døende. B. døde 6. juli 1853.

Tidligt kom B. ind i kunstnerkredsen omkring Kamma og Knud L. Rahbek i Bakkehuset. Han skrev digte, skuespil og lejlighedssalmer; men da han blev præst søgte han kgl. understøttelse med henblik på et mere målrettet salmeforfatterskab. 1833, 1834, 1835 og 1837 udkom i 4 hefter hans Aandelige Digte og Sange efterfulgt af endnu to bd.: Ny Samling 1840, 1843. I 1847 udgav han selv 1. bd. af sin samlede digtning; 2. og 3. bd. blev udgivet 1854.

37 af B.’s salmer, heraf 2 oversættelser, har i tidens løb været optaget i salmebøgerne.

A  177, 423, 431, 723, 732                            

B  391  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

423

Sin menighed har Kristus kær
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvad kan os komme til for nød

1

Sin menighed har Kristus kær,
han kommer, når den beder.
Hvor to og tre forsamlet er,
han hilser: Fred med eder!
Hans under midt iblandt dem sker,
den halte går, den blinde ser,
til Himlen han dem leder.

2

Ad kirkeport med Helligånd
han drager ind med glæde.
Med kraftens ord ved døbefont
velsigner han de spæde.
De små han tager selv i favn,
og gir dem børneret og navn,
og lover dem sin glæde.

3

Han kommer til sit alterbord;
han bøjer selv sit øre
til syndesuk og angersord;
og synderen får høre
hans vældes bud: Stat op og gå!
Hvad jordens konger ej formå,
kan Jesus Kristus gøre!

C.J. Boye 1835. Bearbejdet 1850.