Se salmens tekst:
422. Hellig, hellig, hellig! H...
Vælg melodi:
 John Bacchus Dykes 1861
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Reginald Heber
Christian Ludwigs

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Ludwigs, Christianf. 11. nov. 1877 i Skanderborg. F. hotelvært Anders Georg Hans L. M: Georgine Helene f. Ihler. Fam. fl. t. Køge, og L. blev student i Roskilde, og beg. teol. studium i Kbh. L. fik teol. embedseksamen 1902 og stod på det tidspkt. for ledelsen af Kir­kelig Ungdomsforening. Året efter blev han hjælpepr. i Københavns Valgmenighed. 1904 kateket v. Trinitatis Kirke, 1905 residerende kapellan v. Blaagårds Kirke. 1907 ~ Guldborg Jen­sen (d. 1918 kort efter deres eneste barns fødsel). Ungdoms­arbejdet måtte gå over på andre hænder, men L. blev i stedet sekr., senere fmd. for Udvalget for den grønlandske Kirkesag, og rejste to gange til Grønland. Han skrev et festskr. til ‘Tohundredaarsdagen for den grøn­landske Missions Begyndelse 1721-1921’ (1924), og adopterede to grønlandske drenge. Han var grundtvigsk sindet, men med en klar økumenisk indstilling. 1910-15 redigerede L. Dansk Kirketidende, og 1911 var han blevet res. kapellan v. Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 1915 blev han udnævnt til biskop for Aalborg stift, hvor han nåede at blive højt respekteret i brede kredse. Hans sidste år var sygdomsmærkede; L. døde i embedet 19. aug. 1930.

L.’s forfatterskab omfatter andagtsbøger, kirkehistorie, egne digtsamlinger: ‘Midnatssol’ 1917, ‘Mod Løvfald’ 1927, ‘Sang i Lænker’ 1929. Men han har navnlig nedlagt et stort arbejde i formidling af salmekundskab. Allerede 1913 samlede og udgav L. sammen med P. Severinsen og S. Widding: Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem. Heri fremkom en række bearbejdelser og oversættelser, foretaget af L. En række af hans artikler fra Dansk Kirketidende blev samlet i bogen: Salme og Sang 1915, og videreført i: Af Menighedens Sang 1918. I 1924 udgav han: Børn og Salmer, og serien afrundedes med Strængen er af Guld 1927. Med journalistisk talent formidlede disse bøger i overskuelig form og letlæst sprog en række salmetolkninger, historiske undersøgelser og kritiske analyser af salmernes brug og redaktion gennem tiden.

B  422, 568  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

422

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: John Bacchus Dykes 1861

1

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig:
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

2

Hellig, hellig, hellig! Se, omkring din trone
knæler alle helgen med lov og jubel ned!
Hør, serafers lovsang har den samme tone:
Gud, du er Gud i tid og evighed!

3

Hellig, hellig, hellig! Lyset er dit rige,
syndigt øje blændes af al din herlighed;
ene du er hellig, ingen er din lige,
ingen som du i magt og kærlighed.

4

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!
Hav og jord og himmel i pris forene sig!
Hellig, hellig, hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

Åb 4,8, sml. Es 6,3
Reginald Heber før 1826. Chr. Ludwigs 1911.
Bearbejdet 1951.