Se salmens tekst:
421. Gud er her til stede
Vælg melodi:
 Joachim Neander 1680
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gerhard Teerstegen
Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Vilstrup, Haraldf. 28. dec. 1900 i Bjerregrav v. Randers. F: læge Harald V. (d. 1900). M: Emilie f. Forchhammer. Faderen døde inden V. blev født, og han voksede op i Hellerup, hvor moderen bosatte sig. Han blev student fra Plockross’ Skole 1919 og teologisk kandidat 1928. S.å. ~ Gerda Asmussen, og sognepr. i Guldbjerg-Nr. Sand­ager på Fyn. 1938 blev V. sognepr. i Herslev-Gevninge v. Roskilde; men tog afsked pga. sygdom 1962, og fl. t. Køben­havn. V. døde 25. maj 1974.

V. var næstfmd. i Samfundet Dansk Kirkesang tre gange, og red. af samfundets årsskrift 1939-43 og 1950-60. Han underviste i liturgik og salmekundskab på Pastoralseminariet, og var med i det udvalg, der reviderede salmebogens bønnebog 1951-53. Fra 1954-63 var V. medl. af kirkeministeriets liturgikommission.

V. arbejdede med lyrik og salmer gennem hele livet. Hans første ‘Digte’ udk. 1923, fulgt af digtsamlingen ‘De hemmelige Veje’ 1933. Han arbejdede indgående med oversættelser, navnlig af tyske salmer fra 17. og 18. årh. og udgav samlingen: Troens Himmelgave. Salmer og kristelige Sange 1937, hvori der også var originale salmer. Samtidig kom samlingen: Syngende Himmellyst. Salmer og kristelige Sange m. melodistoffet tilrettelagt af Mogens Wöldike. Samf. Dansk Kirkesang udgav i anledn. af V.’s 60-års fødselsdag en samling salmer af ham: Tomhed og Fylde. Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957 1960. V. har tillige forfattet en række kantater, og oversat større kirkemusikalske sangværker, bl.a. Händels oratorier ‘Messias’, ‘Samson’ og ‘Salomo’. I nordisk Koralbog 1961 fremkom en række oversættelser af V. og i Det danske Antifonale og Dansk Tidebog er en række latinske hymner oversat af ham. I årenes løb skrev V. mange salmehistoriske artikler, fortrinsvis i Dansk Kirkesangs Årsskrift.

A  317, 351

B  65, 415, 421  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

421

Gud er her til stede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Joachim Neander 1680

1

Gud er her til stede!
Kom og lad os knæle
og med andagt for ham dvæle.
Gud er i vor midte!
Alt i os må tie
for hans røst at oppebie.
For hans magt,
lys og pragt
sønderknuste alle
må til fode falde.

2

Gud er her til stede!
Og keruber høje
for hans åsyn dybt sig bøje.
Hellig! Hellig! synger
alle himmelhære
og ham yder lov og ære.
Tør vel vi
stemme i
og vort offer bringe?
Hjælp, o Gud, os ringe!

3

Vi forsager villigt
verdens falske glæde,
hjælp os den at undertræde.
Lad vor sjæl og legem,
viljen, hele livet
dig til ære være givet:
at kun du
er fra nu
den, vi alle dage
stræber at behage.

4

Luft, som alt opfylder,
lys, hvori vi svæver,
liv, som alt igennembæver,
saligheders afgrund,
hav foruden bunde,
dybt i dig jeg går til grunde;
jeg i dig,
du i mig,
lad mig helt forsvinde,
dig kun se og finde!

5

Sol, som inderst luer,
skønne hjerteflamme,
lad mig ret dit lys annamme,
at, som blomsten vender
sig mod lysets egne,
dig jeg finder alle vegne;
lad mig så
stille stå
og mit indre lade
i dit lysvæld bade.

6

Lad mig, helt enfoldig,
fra det lave skilles,
al min trang i nåden stilles,
salv mig sjælens øje
til din Guddoms-enhed
klart at se i hjertets renhed,
at af by
over sky,
højt som ørne svæver,
det mod dig sig hæver!

7

Gør min ånd på jorden,
Herre, til din bolig,
gør den venlig, blid og rolig,
klar mig op, og giv mig,
o du evig nære,
dig at elske og at ære,
hvor jeg går,
sidder, står,
have dig for øje
og for dig mig bøje!

Gerhard Teerstegen 1729. Harald Vilstrup 1934.