Se salmens tekst:
416. O Herre Krist! dig til os...
Vælg melodi:
 Görlitz 1648
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Wilhelm II
Bertel Christian Ægidius

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Wilhelm II(hertug af Sachsen-Weimar, også benævnt Wilhelm IV) f. 11. apr. 1598 på slottet Altenburg. F: hertug Johannes af W. (d. 1602). W. deltog i Trediveårskrigen på protestantisk side, blev såret i 1620, og taget som krigsfange 1623, men frigivet 1625. Hans ældre bror var faldet, og W. blev derfor regerende fyrste af Weimar. Han blev fordrevet af de kejserlige tropper, og gik med i den svenske konges hær, men sluttede siden fred med kejseren, og fik så svenskerne som modstandere. 1640 deltes fyrstendømmet, og W. beholdt Weimar, hvor han dels søgte at bøde på krigens ødelæggelser, dels støttede kunst, arkitektur og litteratur. 1651 stod han i spidsen for det litterære selskab. W. døde 17. maj 1662.

Man ved, at W. skrev enkelte salmer, men hans forfatterskab til salmen „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ er omdiskuteret.

A  416  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

416

O Herre Krist! dig til os vend
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Görlitz 1648

1

O Herre Krist! dig til os vend,
din Helligånd ned til os send,
med kraft og nåde os regér,
og sandheds vej os alle lær!

2

Oplad vor mund, din lov udbred,
til andagt hjertet vel bered,
forøg vor tro, klar vor forstand,
at vi dit navn ret kende kan!

3

Indtil vi synger med Guds hær:
Du hellig, hellig, hellig er!
og skuer så dit åsyn blid
i Himlens lys til evig tid.

4

Tak ske Gud Fader, Søn og Ånd,
ét i fuldkommenhedens bånd:
Den hellige Treenighed
ske lov og pris i evighed!

Str. 1-3: Wilhelm 2. af Sachsen-Weimar (?) 1648.
Str. 4: Tysk 1651.
B.C. Ægidius 1717. Bearbejdet 1850.