Se salmens tekst:
415. Dig ske al ære, Herre Kr...
Vælg melodi:
 15. årh./Michael Weisse 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Vilstrup, Haraldf. 28. dec. 1900 i Bjerregrav v. Randers. F: læge Harald V. (d. 1900). M: Emilie f. Forchhammer. Faderen døde inden V. blev født, og han voksede op i Hellerup, hvor moderen bosatte sig. Han blev student fra Plockross’ Skole 1919 og teologisk kandidat 1928. S.å. ~ Gerda Asmussen, og sognepr. i Guldbjerg-Nr. Sand­ager på Fyn. 1938 blev V. sognepr. i Herslev-Gevninge v. Roskilde; men tog afsked pga. sygdom 1962, og fl. t. Køben­havn. V. døde 25. maj 1974.

V. var næstfmd. i Samfundet Dansk Kirkesang tre gange, og red. af samfundets årsskrift 1939-43 og 1950-60. Han underviste i liturgik og salmekundskab på Pastoralseminariet, og var med i det udvalg, der reviderede salmebogens bønnebog 1951-53. Fra 1954-63 var V. medl. af kirkeministeriets liturgikommission.

V. arbejdede med lyrik og salmer gennem hele livet. Hans første ‘Digte’ udk. 1923, fulgt af digtsamlingen ‘De hemmelige Veje’ 1933. Han arbejdede indgående med oversættelser, navnlig af tyske salmer fra 17. og 18. årh. og udgav samlingen: Troens Himmelgave. Salmer og kristelige Sange 1937, hvori der også var originale salmer. Samtidig kom samlingen: Syngende Himmellyst. Salmer og kristelige Sange m. melodistoffet tilrettelagt af Mogens Wöldike. Samf. Dansk Kirkesang udgav i anledn. af V.’s 60-års fødselsdag en samling salmer af ham: Tomhed og Fylde. Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957 1960. V. har tillige forfattet en række kantater, og oversat større kirkemusikalske sangværker, bl.a. Händels oratorier ‘Messias’, ‘Samson’ og ‘Salomo’. I nordisk Koralbog 1961 fremkom en række oversættelser af V. og i Det danske Antifonale og Dansk Tidebog er en række latinske hymner oversat af ham. I årenes løb skrev V. mange salmehistoriske artikler, fortrinsvis i Dansk Kirkesangs Årsskrift.

A  317, 351

B  65, 415, 421  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

415

Dig ske al ære, Herre Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531

1

Dig ske al ære, Herre Krist,
velsignet er den dag for vist!
Vi lover dig nu og til evig tid:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!

2

Dig priser alle engles kor
og Himlens hær med glæde stor.
Dig priser Kerubim og Serafim:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!

3

Dit folk, o Kristus, lover dig,
din brud af hjertet glæder sig
for al din nåde og barmhjertighed:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!

Middelalderlig latinsk Sanctus-trope.
Dansk 1528. Harald Vilstrup 1961.