00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Theodor Wilhelm Oldenburg

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Oldenburg, Theodor Wilhelmf. 27. sept. 1805 i København. F: deputeret i Generaltoldkammeret, højesterets­dommer, kammerherre Frederik O. M: Marie Clarette Benedicte f. Bastholm (d. 1807). O. blev student 1822 fra Borgerdydsskolen og teologisk kandidat 1826.  Indtil han nåede embedsalderen underviste han i græsk og latin og skrev en prisopgave. 1830 blev han udnævnt t. sognepr. i Sorterup v. Slagelse; men tiltrådte først efter sin ordination året efter, hvor han ~ Louise Rothe. Ven­skabet m. P.C. Kierkegaard siden skoletiden havde bragt O. i berøring med det grundtvigske miljø, og hans tidlige skrifter afspejler en påvirkning. Han kom ind i ‘Det sydvestsjællandske Broderkonvent’ hvor støtten til ydre mission stod stærkt, og blev 1837 red. af Dansk Missions-Blad, men skrev også i Lindbergs Nordisk Kirketidende og udgav, sm. m. P.C. Kierkegaard: Nor­disk Tidsskr. f. christelig Theologi. O. døde under en brat sygdom 26. maj 1842.

Det var missionsinteressen, der inspirerede O.’s salmedigtning. Ved Dansk Missionsselskabs sommermøde 1840 solgtes et salmehefte til fordel for missionsarbejdet (indsamlinger var ikke tilladt), og heri fremkom 4 salmer af O. S.å. udgav Wexels i Norge 7 salmer af O. i sine Christelige Salmer (1843). P.C. Kierkegaard udgav de fleste af O.’s digte og salmer i 1844. Flere af hans salmer blev oversat til de nordiske sprog, og nåede med udvandringen til Amerika og med missionærerne til Indien og Kina.

A  398, 424  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

398

Dybe, stille, stærke, milde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Balthasar König 1738
Herre, jeg har handlet ilde

1

Dybe, stille,
stærke, milde
Guddoms-ord fra Himmel-havn,
blidt de kalde
hjerter alle
i den gode hyrdes navn,
vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor vej til livet.

2

Frelser kære!
Tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord.
Med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.

3

Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd!
Før os an på livets veje,
før os ind til livets eje!

Theodor Wilhelm Oldenburg 1840.