HØR melodien

Se salmens tekst:
382. Kom, brødre, lad os ile
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gerhard Teerstegen
Edward Ottosen Schwartzkopf

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Teerstegen, Gerhardf. 25. nov. 1697 i Mörs i Nederlandene, fra 1701 under Preussen. F: købmand Heinrich T. (d. 1703) M: Anna Cornelia f. Triboler. Han kom tidligt i latinskole, og lærte både græsk og hebraisk, og tog studentereks. allerede som 15-årig. Derefter kom han i købmandslære i Mühlheim v. Ruhr. Som udlært beg. T. 1717 egen forretning; men opgav det for et mere stilfærdigt liv, og blev silkebåndsvæver. Asketisk og forsagende kæmpede han med anfægtelser og tvivl, frastødt over konfessionernes og de kirkelige retningers magtkampe. En personlig vækkelse gav sig udslag i digtning og en pagt med Jesus, nedskrevet med T.’s eget blod, skærtorsdag aften 1724. Året efter begyndte han at tale v. opbyggelsesmøder, fik mange tilhørere, og der opstod vakte kredse andre steder. T. opgav væveriet, og drog omkring som lægprædikant og som korresponderende sjælesørger. I 1746 indrettede han et hus til varmestue og folkekøkken m. bo­lig på loftet til sig selv og en medhjælp, når han prædikede stod folk udenfor vinduerne, og på et tidspunkt nedskrev hele 8 skrivere hans ord. I et skrift tiltalte han direkte kong Frederik d. Store af Preussens samvittighed. Han lagde hele vægten på den enkeltes fromhed, og kom sjældent i kirke. Men han dyrkede ikke separatisme, og advarede sine tilhængere mod at bryde med deres kirke. T. døde 3. april 1769.

1733-53 udgav T. en række levnedsskildringer af fromme mænd og kvin­der: ‘Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen I-III’. 1769-73 udkom en samlet udg. af T.’s prædikener: ‘Geistliche Brosamen, von des Herrn Tisch gefallen’. Han skrev en betragtelig mængde religiøs lyrik, samlet i: Geistliches Blumengärtlein inniger seelen; oder Kurze Schlussreimen, Betrachtungen und Lieder über allerhand Wahrheiten des inwendigen Christenthums, zur Er­weckung, Stärkung und Erquickung in dem verborgenen Leben mit CHRISTO in GOTT 1729. Dens fire dele indeholdt 584 rimsprog, 60 poetiske meditationer over profetord fra Esajasbogen samt 33 salmer, der i senere udgaver forøgedes til i alt 111.

A  382, 421


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Fællesskabet

382

Kom, brødre, lad os ile
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds godhed vil vi prise

1

Kom, brødre, lad os ile,
vor aften kommer nær!
Det farligt er at hvile
i denne ørken her.
Kom, lad os fatte mod
i Åndens kraft at vandre
til Himlen med hverandre,
så bliver enden god!

2

Det skal os ej fortryde
den trange vej at gå;
Gud vil os bistand yde
og trofast med os stå.
Frisk, brødre, frygter ej!
For verden ingen grue,
den lokke eller true,
hver gå kun frisk sin vej!

3

Kom, lad os trøstig vandre
vor korte valfartsgang
og styrke så hverandre
ved håb og bøn og sang!
Som gode børn vi må
på vejen ikke stride,
Guds engle ved vor side
som vore brødre gå.

4

De stærkere de svage
skal hjælpe frem; vi må
hinanden bære, drage,
i kærligt samfund gå.
Kun frejdigt frem! enhver
sig selv for intet agte
og kun derefter tragte,
at Gud ham alting er!

5

Det skal ej længe vare,
hold kun et lidet ud,
så skal vi hjemad fare
til Himlen, til vor Gud!
O, hvilken salighed,
når vi med alle fromme
hjem til vor Fader komme
og få en evig fred!

Gerhard Tersteegen 1738.
Edv. Ottosen Schwartzkopf? før 1753.