Se salmens tekst:
38. På alle dine veje
Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Gerhardt, Paul[Paulus] f. 12. marts 1607 i Gräfenhainichen ml. Halle og Wittenberg. F: bonde og kroejer Christian G. M: Dorotea f. Starcke. Han fik en solid, klassisk skolegang på den klosterlignende fyrsteskole i Grimma, og påbegyndte 1627 det teologiske studium i Wittenberg. I 1641, hvor han stod fadder ved en dåb, benævntes han endnu „studiosus“, men studierne var formodentlig blevet forhalede af en periode som huslærer, og af pestepedemien der var en af Trediveårskrigens følgevirkninger. I 1643 var G. i Berlin, og prædikede af og til i Nikolaikirche, hvor han sluttede venskab med kantoren Johann Crüger, der 1647 udsendte en ny udgave af sin salmebog: „Praxis pietatis melica“ med bl.a. 18 salmer af G.

1651 blev han endelig ordineret til præst og provst i Mittenwalde s. f. Ber­lin. Krigen, brand og pest havde i 1645 reduceret byens husstande fra 245 til 42, og det sjælesørgeriske arbejde G. måtte gøre på denne baggrund spores i hans mange salmer fra tiden i Mittenwalde. I 1653 udkom 5. udgave af Crü­gers „Praxis…“, nu med 84 salmer af G. 1655 ~ Anna Maria f. Berthold.

1657 blev G. uansøgt valgt som tredjepræst v. Nikolaikirche i Berlin. Kur­fyrsten, Friedrich Wilhelm, var reformert, og pålagde lutheranerne både praktiske og teologiske restriktioner, mange føjede sig, men ikke Gerhardt, der fik sin afsked i 1664. I 1668 indsattes en anden i hans embede, og han mistede derved sin bolig og sin løn og samme år døde hans hustru. 1669 blev han ærkediakon (andenpræst) i Lübben i Niederlausitz, hvor han døde 27. maj 1676.

Crügers efterfølger, Johann Georg Ebeling, udgav 1666-67 Gerhardts samlede salmeproduktion Pauli Gerhardi Geistliche Andachten med 120 salmer, og enkelte yderligere vers er gennem afskrifter bevaret for eftertiden. G.’s salmer forener den dogmatiske lutherske ortodoksis urokkelige troskab mod Skriften og bekendelserne med en indfølt inderlighed og bevægelighed i udtrykket, der peger frem mod pietismen. Af samme grund er de ikke snævert bundet til én bestemt periodes kristendomsopfattelse, men har fundet anvendelse under stadig nye betingelser. G.’s salmer er derfor blevet oversat og formidlet af både en lutheraner som Ægidius, litteraten Rostgaard, pietisten Brorson, romantikeren Hauch, brødremenighedens N. J. Holm og grundtvigianeren C. J. Brandt.

A  30, 26, 37, 38, 86, 114, 190, 295, 308, 452, 506, 665, 666, 699, 726, 759

B  193, 207  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

38

På alle dine veje
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Befal du dine veje
Jeg ved, på hvem jeg bygger

1

På alle dine veje,
hvor sort det end ser ud,
gak rolig til dit leje,
og stol på Himlens Gud!
Han, som kan sky og vinde
og bølgen vise vej,
han vil en udvej finde
for dig, som glipper ej.

2

Vel giver han sig stunder,
den ene vise Gud,
før han med et vidunder
af nød dig hjælper ud.
Men ser han kun, du bier
på ham med tro og håb
og råber, skønt han tier,
da hører han dit råb.

3

Derfor på ham du lide,
hos hvem ej findes svig!
Kast al din sorg og kvide
på ham tålmodelig!
Da skal du se og kende,
han er en Herre viis,
som alt så véd at vende,
at han får evig pris.

4

Ja, Fader i det høje,
du alle drotters drot!
det klart dig står for øje,
hvad der til gavns er godt,
og som en helt udretter
med kraft og mod du alt,
hvad du dig foresætter,
hvorom det så end gjaldt.

5

Da allerstørst var nøden,
du spared ej din Søn,
for syndere fra døden
at bane udvej skøn;
dermed på hjælp af nåde
du sikkert pant os gav,
hvor grumt så end mon fråde
det vilde verdenshav.

6

Vor Gud, så lad det kendes
og klares, dag for dag,
at, som du vil, så vendes
al nød, hver kamp og sag,
så alle dine veje,
hvor sært de slynge sig,
dog fra hver afgrund dreje
og gå til Himmerig!

Sl 37,5
Paul Gerhardt 1653.
N.F.S. Grundtvig 1853-1855.