Se salmens tekst:
373. Herre, jeg vil gerne tjen...
Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1849
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Kristian Østergaard

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Østergaard, Kristian(døbt: Peder Christian Pedersen) f. 5. febr. 1855 i Volstrup v. Hjerm. F: gårdejer Peder Davidsen (Østergaard). M: Maren Pedersdatter. Som stor dreng var Ø. i tjenestepladser på landet, men fik to vinterophold på Askov Højskole (1873-74, 1874-75) som prægede ham for livet. En kort tid var han fri­skolelærer på Fyn og Langeland, aftjente værnepligt i 1877 og tog endnu et ophold på Askov, hvor forst. Ludv. Schrøder op­fordrede ham til at blive højskolelærer for de skandinaviske nybyggere i Elk Horn, Iowa, USA. Ø. rejste over i 1878 og drev højskole og bladudgivelse sm. m. den norske præst Olav Kirkeberg. En tid var Ø. også lærer i Chicago, men 1881 ~ Maren Stine Svendsen i Elk Horn. Året efter var han med til at stifte endnu en højskole i Ashland, Michigan, men vendte hjem til Danmark 1885 og åbnede en højskole i Støvring s. f. Aalborg. Økonomien tvang ham efter 7 år til at give op, og da han i marts 1892 stod i færd med at afrejse til Amerika døde hans hustru. En veninde til hustruen, Marie Kristine Hansen tog med til Amerika som husholder for Ø. og hans 6 børn, og i oktober s.å. ~ i West Denmark, Wisconsin, hvor Ø. tog et præstekursus og blev præst for den danske koloni i Nebraska. Han fl. siden t. Ringsted, Iowa, og derfra til Denmark, South Dakota og endelig til Sheffield, Illinois, hvor han af helbredsgrunde tog afsked 1916. Ø. døde i Tyler, Minnesota 9. okt. 1931.

Ø.’s forfatterskab omfatter skole- og oplysningsbøger, fortællinger og romaner og lyrik. I Amerika udgav han 2 sangbøger: Børnesangbogen 1898, Den dansk-amerikanske Højskolesangbog 1901. Hans første digtsamling: Sange fra Prærien, tr. i Kbh. 1912 rummer de to sange af Ø. som i særlig grad er indsunget: „Vi er fæstere her for en tid“ og salmen: „Herre, jeg vil gerne tjene“ der blev skrevet i de vanskelige år i Himmerland.

A  373  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

373

Herre, jeg vil gerne tjene
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Du, som vejen er og livet

1

Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

2

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!

Kristian Østergaard 1891.