HØR melodien

Se salmens tekst:
372. Dit værk er stort, men j...
Vælg melodi:
 Tysk folkevisemelodi omkri...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frederik Natanael Beskow
Andreas Peter Vilhelm Gregersen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Gregersen, Andreas Peter Vilhelmf. 17. marts 1848 i Flensborg. F: købmand og fabrikant Laurits Eduard G. M: Anna Laura Helene f. Schmidt. Efter 1864 fl. fam. til Kbh. og G. kom på Sorø Akademi, hvor han blev student 1868. En tid var han kontormedhjælp i faderens grossererforretning og blev 1874-75 huslærer v. Horsens, hvorefter han påbegyndte det teologiske studium. G. blev teologisk kandidat i 1881 og samme år kateket v. Vor Frelsers Kirke i Kbh. Året efter ~ Anine Emilie Rosalie f. Kayser, og udnævnt til sog­nepr. i Naur og Sir v. Holstebro, 1886 i Stauning v. Ringkøbing og 1897 i Hornslet. Han tog sin afsked 1920 og fl. til Gjerrild v. Grenå, hvor han døde 16. jan. 1929.

G. skrev vers gennem det meste af sit liv, og udgav allerede som student Nogle Digte 1875. Fere samlinger udkom: Julegrønt. Digte 1884, På Vejen Hjem 1895. Vintergæk. En Samling Digte 1911 – heri den kendte adventssang „Der er noget i Luften“. I første udgave af Indre Missions Hjemlandstoner er optaget 19 sange af G. og i Den Danske Salmebog 1953 optog man to oversættelser og en original, hvoraf oversættelsen „Dit værk er stort“ og originalen „Herre Jesus, stærk og mild“ er ført videre.

A  374

B  372      


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

372

Dit værk er stort, men jeg er svag
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig

1

Dit værk er stort, men jeg er svag
og let til jorden bøjes;
men brug mig, Herre, for din sag,
kan blot dit navn ophøjes!

2

Giv ydmyg kærlighed, o Gud,
og troskab indtil døden,
og lad mig gå med livets bud,
hvor mørket bor, og nøden!

3

For evig dig jeg hører til
og vil ej mer begære.
Så tag mig, før mig, som du vil,
dit navn, o Gud, til ære!

Natanael Beskow 1885.
Vilhelm Gregersen 1910.