HØR melodien

Se salmens tekst:
372. Dit værk er stort, men j...
Vælg melodi:
 Tysk folkevisemelodi omkri...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Frederik Natanael Beskow
Andreas Peter Vilhelm Gregersen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Beskow, Frederik Natanaelf. 9. marts 1865 i Hallingeberg, Kalmar Len. F: provst F. B. Han fik sin skolegang i Stockholm. Efter studentereksamen 1883 læste han teologi, men af­brød studiet i 1887 for at uddanne sig på Kunsthögskolan. 1895 tog han dog sin teologiske embedseksamen. Han blev aldrig præst, men prædikede jævnligt, og udgav flere prædikensamlinger, også efter at han blev først skolerektor, siden forstander for Birkagårdens Folkhögskola. Han var stærkt engageret i kristeligt-socialt arbejde, og blev allerede 1918 udnævnt til æresdoktor i Lund. B. døde 1953.

Siden ungdommen havde B. skrevet sange og salmer, og forestod 1885-87 udgivelsen af en missionssangbog, som han også selv bidrog til. Fra 1919 var han medlem af den komite, der udarbejdede et tillæg til Wallins Psalm­bok, og igen 1934-36 var han medarbejder ved den reviderede svenske salmebog, hvor 7 af hans egne salmer blev optaget tilligemed 7 oversættelser fra hans hånd. Den Svenska Psalmboken 1986 har 8 originaler og fire oversættelser af ham.

A  372, 568  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

372

Dit værk er stort, men jeg er svag
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig

1

Dit værk er stort, men jeg er svag
og let til jorden bøjes;
men brug mig, Herre, for din sag,
kan blot dit navn ophøjes!

2

Giv ydmyg kærlighed, o Gud,
og troskab indtil døden,
og lad mig gå med livets bud,
hvor mørket bor, og nøden!

3

For evig dig jeg hører til
og vil ej mer begære.
Så tag mig, før mig, som du vil,
dit navn, o Gud, til ære!

Natanael Beskow 1885.
Vilhelm Gregersen 1910.