Se salmens tekst:
368. Vintræ og grene og frugt...
Vælg melodi:
 Peter Møller 1995
 Pontoppidan 1740
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jørgen Kristensen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Kristensen, Jørgenf. 4. aug. 1924 i Århus. F: provst Kristian Marius K., Ulfborg. M: Julie, f. Andersen. Han voksede op i Ulfborg, hvor moderen blev boende efter faderens død i 1939. K. blev klassisk-sproglig student fra Viborg Katedralskole 1943. I gymnasieårene boede han hos sognepr. H. Østergaard-Nielsen. Under sit teologiske studium i Århus var han især knyttet til K. E. Løgstrup, som han siden bevarede kontakten med. K. blev teologisk kandidat (egr.) i 1949, og 1950 ~ Johanne Cathrine f. Jacobsen, samt udn. til dansk præst i Aventoft og omegn i Sydslesvig. Han redigerede månedsbladet Treklangen for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 1959-66, og udgav i 1979 H. Østergaard-Nielsens Luther-disputats i en folkelig, dansk version. Fra 1974 varetog K. tillige præstetjenesten for Nibøl og omegn, hvor der var frisisktalende familier – K. lærte sig frisisk, og prædikede på frisisk ved deres bryllupper og begravelser. I årene 1975-96 deltog K. i redaktionen af Vartovbogen. Efter sin afsked i 1991 bosatte han sig i Tønder, hvor han døde 20. jun. 2002. Han er begr. i Aventoft.

K.’s salmearbejde er tildels upåagtet. I 1974 udgav han sammen med kollegerne Chr. Karstoft, Hans Parmann og Jens Svendsen: Salmer på dansk og tysk. Uddrag af Den Danske Salmebog med tilsvarende tyske vers til brug ved særlige lejligheder. En betragtelig udvidet udg. udkom 1995. I 1983 udkom: Kir­chenlieder von N.F.S. Grundtvig. Auszug aus dem Gesangbuch der dänischen Volkskirche ‘Den danske Salmebog’ in deutscher Sprache hrsg. von einer Grundtvig-Werkstatt in Südschleswig red. Jørgen Kristensen. I årene 1976-85 skrev K. sine avisprædikener til Flensborg Avis på vers. De samledes siden i privattrykket Lørdagsvers i Flensborg Avis 1976-85; i 2000 genoptrykt med flere tekster under titlen Præstevers. Interessen for det frisiske sprog udmøntedes i oversættelser af en række danske salmer, navnlig af Grundtvig. Nogle ud­ kom i samlingen Sunge aw Frasch numeriird eefter Den Danske Salmebog 1974; men kronen på værket blev udgivelsen af den første frisiske salmebog: Loow nü e Hiire. Nordfrasch sungebök 2000, hvor 60 af bogens 260 salmer er danske og tyske lutherske kernesalmer omsat til frisisk af K.

K.’s egen salmedigtning er beskeden. To oversættelser blev optaget i ’78-tillægget (1978) og to originalsalmer i Tillæg til Den Danske Salmebog 1994. I tillægget til Den Svenska Psalmeboken 1986: Psalmer i 90-talet 1994 er optaget en svensk bearb. af K.’s salme „Vintræ og grene“ som forf. dog ikke har ønsket at lægge navn til, hvorfor den blot er anført med oprindelsesangivelsen „från danskan“.

A  368               

B  705  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

368

Vintræ og grene og frugt hører sammen
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Peter Møller 1995
Himlene, Herre, fortælle din ære

1

Vintræ og grene og frugt hører sammen:
Kristus er ét med sit folk på dets færd.
Grenene dør, hvis de skilles fra stammen:
Skilt fra Guds Søn er vi ingenting værd.

2

Gold er den gren, som er helt uden druer.
At være til er at være til gavn.
Herre, forbarm dig! Beskæringen truer:
Vi er jo kun dine grene af navn!

3

»Kære, I skal ikke grue og græde!«
svarer vor Herre, som ved, hvem vi er.
»Bliv kun i mig, så skal også min glæde
evig og fuldkommen blive i jer!«

4

Glæden er den, at vi ikke skal spørge,
hvad der i grunden kom ud af vort liv.
Glæden er den, at vi ikke skal sørge
for vore gerningers rette motiv.

5

Glæden er den, at vor Herre alene
ved, hvor i verden han bedst får os brugt.
Glæden er den, at vi vokser som grene,
næres af stammen og bærer dens frugt.

Joh 15,1-11
Jørgen Kristensen 1976.