HØR melodien

Se salmens tekst:
367. Vi rækker vore hænder f...
Vælg melodi:
 Trond Kverno 1975
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Svein Ørnulf Ellingsen
Peter Balslev-Clausen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Balslev-Clausen, Peterf. 15. feb. 1943 i Vejlby på Djursland. F: provst Thorkild B-C. M: Ruth f. Jessen. Student 1961 fra Roskilde Katedralskole. Cand. theol. Kbh Univ. 1969. Reside­rende kapellan i Hellerup 1971; s.å. ~ cand. jur. Elsebet f. Bjerrum. Orlogspr. af reserven 1979. Provst for Gentofte provsti 1996.

B-C.’s videnskabelige indsats har koncentreret sig om hymnologiske em­ner. 1981 blev han ekstern lektor i kirkehistorie v. Det teologiske Fakultet, Kbh. 1989 teologisk licentiat på en afh. om motiv og struktur i Grundtvigs salmer. Siden 1975 har han redigeret tidsskriftet Hymnologiske Meddelelser. B-C. har bi­draget til det fælles-skandinaviske salmeforskningsinitiativ Nord­ Hymn, og skrevet talrige artikler om hymnologi i danske og udenlandske tidsskrifter, ligesom han har udg. bøger om Grundtvigs og Ingemanns salmedigtning.

Som medudg. af Bibelhistoriske sange og salmer, sekretær for Kirkemins. revision af Den Danske Salmebog, Tillæg til Den Danske Salmebog 1994 samt Salmebogskommissionen 1993-2002 har B-C. ydet en direkte indsats i dansk salmebogshistorie, og er tillige oversætter af en række norske salmer som er optaget i flere salmebogstillæg og i DDS 2002.

B  73, 367  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

367

Vi rækker vore hænder frem
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Trond Kverno 1975

1

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

2

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!

3

Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

4

Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!
Lad vore liv her bære frugt
til lægedom for andres sår!

5

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glæde blir til vækst
med frugt, vi ikke selv kan se.

6

Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

Svein Ellingsen 1975.
Peter Balslev-Clausen 1993.