HØR melodien

Se salmens tekst:
365. Guds kærlighed ej grænse ...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Frithiof Lönegren
Niels Møller

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Møller, Nielsf. 26. juni 1885 i København. F: sognepr. (sen. biskop i Aalborg) Christen Vilhelm Victor M. M: Henriette Marie f. Groth. M. blev student fra Herlufsholm 1903, cand.mag i dansk, engelsk og fransk 1910, lærer på Askov Højskole 1910-11, hvor han ~ Anna Margrethe Høeberg. Fra 1911-38 var M. seminarielærer i Odense, og imellemtiden blevet dr.phil. på afhandlingen: Salmesprog og Sal­metyper. En psykologisk Undersøgelse af Reformationsaarhundredets danske Menighedssang til og med Hans Thomissøns Salmebog 1923. Fra 1938 blev M. lektor v. Tønder Statsseminarium, hvorfra han tog afsked 1952 og fl. t. Søn­derborg. M. døde 24. jan 1958.

Udover disputatsen består M.’s forfatterskab i talrige artikler om hymnologiske emner, undersøgelser af enkeltsalmer og studier af salmedigtere, fortrinsvis offentliggjort i års- og tidskrifter. En forelæsningsrække på Pastoralseminariet i Kbh. resulterede i bogen: Salmebogen i Præstens Haand 1941. Hans direkte salmearbejde består i oversættelser og bearbejdelser, samt en tildigtet strofe (v. 4) i salmen: „En vej eller anden“.

B  24, 360, 365, 656  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

365

Guds kærlighed ej grænse ved
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvad kan os komme til for nød

1

Guds kærlighed ej grænse ved.
Hans ord os åbenbarer,
at den er dyb og lang og bred,
og at den evig varer.
Men mærkes skal den her på jord,
hvor lidende iblandt os bor,
og ringe undertrykkes.

2

Dem, som gik vild i livets ørk,
de arbejdstrætte, gamle,
dem, verden tykkes gold og mørk,
du, Jesus, ville samle.
Det, som i verden intet var,
du til et folk dig udvalgt har,
din arvepart dem skænker.

3

Du vil oprette nådens år
og løse slavelænker.
På retfærd, fred og glædes-kår
blandt mennesker du tænker.
Det er dit kongebud til os,
selv bød du Mammons vælde trods
og hersked ved at tjene.

4

Kun den er i Guds rige stor,
hvem kærligheden tvinger,
som uden blik til løn på jord
sit offer stille bringer,
som går, hvor du ham byder gå,
og takker, at dig selv han må
i dine brødre tjene.

5

Så send os da din Ånd herned,
at hjerterne kan brænde
for retfærd, brodersind og fred,
og vi dig lydigt tjene!
Lær os at nemme ret dit bud:
hvad vi for intet fik af Gud
for intet glad at give!

Matt 20,25-28
Ernst Frithiof Lönegren 1916.
Niels Møller 1948.