HØR melodien

Se salmens tekst:
365. Guds kærlighed ej grænse ...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Frithiof Lönegren
Niels Møller

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Lönegren, Ernst Frithioff. 15. juli 1862 i Stockholm. F: toldkontrollør Gustaf Walter Leopold L. M: Sophia Carolina Wilhelmina f. Bodman. 1863 fl. fam. til Norrköping, og her fik L. sin opvækst og skolegang til og med studentereks. 1880. Han studerede teologi i Lund og udstod sidste eks. 1887, hvorefter han blev hjælpepr. v. St. Lars Kyrka i Linköping, siden vicepastor i Kärna, og præst ved fængslet i Linköping. 1889 ~ Ester Viktoria Hellström (d. 1899). 1894 blev han sognepr. i Öved v. Lund, 1898 præst og forst. for diakonissestiftelsen Ersta i Stockholm. 1900 udn. L. til hofprædikant. 1903 ~ Emma Maria Johanna Stålhös. Under L.’s ledelse ekspanderede stiftelsen bl.a. med et stort sygehus 1907, og samme år blev L. teol.dr.h.c. 1909 udnævntes han til biskop i Härnösand. Her tog L. initiativ til en filial af diakonissestiftelsen, den indviedes 1912 og fire år senere, 2. pinsedag 1916 indviedes det første hold nyuddannede diakonisser ved en festgudstjeneste i Härnösand domkirke, hvor L. havde skrevet en salme: „Din kärlek, Jesu, gräns ej vet“. Som biskop blev L. medlem af et salmebogsnævn, nedsat 1915 til at revidere Wallins salmebog; det blev dog kun til et tillæg 1920. L. tog afsked 1934, fl. t. Stockholm og underviste på Ersta, og fung. som forstandervikar. Han døde 18. okt. 1937.

A  365  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens diakoni

365

Guds kærlighed ej grænse ved
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvad kan os komme til for nød

1

Guds kærlighed ej grænse ved.
Hans ord os åbenbarer,
at den er dyb og lang og bred,
og at den evig varer.
Men mærkes skal den her på jord,
hvor lidende iblandt os bor,
og ringe undertrykkes.

2

Dem, som gik vild i livets ørk,
de arbejdstrætte, gamle,
dem, verden tykkes gold og mørk,
du, Jesus, ville samle.
Det, som i verden intet var,
du til et folk dig udvalgt har,
din arvepart dem skænker.

3

Du vil oprette nådens år
og løse slavelænker.
På retfærd, fred og glædes-kår
blandt mennesker du tænker.
Det er dit kongebud til os,
selv bød du Mammons vælde trods
og hersked ved at tjene.

4

Kun den er i Guds rige stor,
hvem kærligheden tvinger,
som uden blik til løn på jord
sit offer stille bringer,
som går, hvor du ham byder gå,
og takker, at dig selv han må
i dine brødre tjene.

5

Så send os da din Ånd herned,
at hjerterne kan brænde
for retfærd, brodersind og fred,
og vi dig lydigt tjene!
Lær os at nemme ret dit bud:
hvad vi for intet fik af Gud
for intet glad at give!

Matt 20,25-28
Ernst Frithiof Lönegren 1916.
Niels Møller 1948.