Se salmens tekst:
360. Arbejd, til natten kommer
Vælg melodi:
 Lowell Mason 1864
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Annie Louisa Coghill, f. Walker
Sigrid [Siri] Hedvig Naemi, f. Jonsson Dahlquist
Niels Møller

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Møller, Nielsf. 26. juni 1885 i København. F: sognepr. (sen. biskop i Aalborg) Christen Vilhelm Victor M. M: Henriette Marie f. Groth. M. blev student fra Herlufsholm 1903, cand.mag i dansk, engelsk og fransk 1910, lærer på Askov Højskole 1910-11, hvor han ~ Anna Margrethe Høeberg. Fra 1911-38 var M. seminarielærer i Odense, og imellemtiden blevet dr.phil. på afhandlingen: Salmesprog og Sal­metyper. En psykologisk Undersøgelse af Reformationsaarhundredets danske Menighedssang til og med Hans Thomissøns Salmebog 1923. Fra 1938 blev M. lektor v. Tønder Statsseminarium, hvorfra han tog afsked 1952 og fl. t. Søn­derborg. M. døde 24. jan 1958.

Udover disputatsen består M.’s forfatterskab i talrige artikler om hymnologiske emner, undersøgelser af enkeltsalmer og studier af salmedigtere, fortrinsvis offentliggjort i års- og tidskrifter. En forelæsningsrække på Pastoralseminariet i Kbh. resulterede i bogen: Salmebogen i Præstens Haand 1941. Hans direkte salmearbejde består i oversættelser og bearbejdelser, samt en tildigtet strofe (v. 4) i salmen: „En vej eller anden“.

B  24, 360, 365, 656  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

360

Arbejd, til natten kommer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Lowell Mason 1864

1

Arbejd, til natten kommer;
kaldet, du fik, er stort.
Han, som sit værk begyndte,
vil og se det gjort.
Tidligt i livets morgen
sendte han nåde-bud:
pagten, i dåben stiftet,
vier dit liv til Gud.

2

Arbejd, til natten kommer:
barndommens lyse år,
ungdommens drømmefyldte,
kæmpende, rige vår,
manddommens modne sommer,
aldrens og høstens tid;
gå dog, mens lyset skinner,
fyld hver stund med flid.

3

Arbejd, til natten kommer;
bliv i Guds gerning ved;
går du med bøn i kaldet,
går din Herre med.
Arbejd med frygt og bæven
ydmygt på frelsens værk;
Gud er dog den, som giver
viljen og gør stærk.

4

Arbejd, thi natten kommer;
snart synker sol i hav.
Hvad har du gjort for Herren,
som for dig sig gav?
Arbejd, til aftenstjernen
gylden og blank står tændt,
melder, at nu kom natten,
nu er værket endt.

Joh 9,4
Annie Coghill 1854. Siri Dahlquist 1913.
Niels Møller 1950.