Se salmens tekst:
36. Befal du dine veje
Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Stener Johannes Stenersen
Wilhelm Andreas Wexels

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Stenersen, Stener Johannesf. 18. aug. 1789 i Jevnaker, Norge. F: gårdmand John S. M: Karen Tanch Anker f. Borch. Han fik sin første undervisning i hjemmet, siden på Kristiania Katedralskole, men pga. Englandskrigen kom han først 1808 til Kbh. hvor han bestod studentereks. 1811 tog han teologisk embedseks. med udmærkelse, og blev året efter uordineret kateket v. Vor Frelsers Kirke, timelærer på Katedralskolen og huslærer. 1814 blev han lektor i teologi og 1818 professor, med forelæsninger i nytestamentlig eksegese, etik og kirkehistorie. 1821 ~ Johan­ne Abigael Breede. S. havde tidligt nær kontakt til Grundtvig, men delte ikke dennes syn på Trosbekendelsen. Han var en afholdt og meget søgt lærer, der også holdt folkelige foredrag om kirkehistoriske emner. Men helbredet svigtede. 1834 ophørte han at forelæse, og døde 17. apr. 1835.

S. efterlod et markant teologisk forfatterskab. Hans folkelige forelæsninger blev udgivet med titlen: ‘Udsigt over den Lutherske Reformation I-II’ 1818-19. Heri fremkom en række oversættelser af salmer fra reformationstiden, hvoraf visse kom i brug gennem senere salmesamlinger. Tillige oversatte han Gerhardts „Befiehl du deine Wege“, som gennem Wexels ‘Andagtsbog for Menigmand’ blev kendt og indsunget i Danmark.

B  36  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

36

Befal du dine veje
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hans Leo Hassler 1601
Jeg ved, på hvem jeg bygger

1

Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå.

2

På Herren må du agte,
hvis det dig vel skal gå;
hans gerning du betragte,
hvis din skal vel bestå!
Ved sorg og selvskabt plage
du intet retter ud,
thi intet kan du tage,
alt kan du få af Gud.

3

Din trofasthed og nåde,
o Fader, bedst forstår,
hvad skade kan og både
de dødeliges kår,
og hvad du har for øje,
det sker, o stærke Gud,
og alting sig må føje
dit råd at føre ud.

4

Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej;
kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,
når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

5

Om alle Helved-magter
end trodse og modstå,
det du for intet agter,
vil ej tilbage gå.
Hvem kan mod dig vel stande,
som slynger lynets pil?
Hvem vover at forbande,
når du velsigne vil?

6

Så kast da al din smerte
på Herrens stærke magt,
og håb, o, håb, mit hjerte,
vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den herre,
som alting råde bør;
Gud monne sceptret bære,
og alting vel han gør.

Sl 37,5
Paul Gerhardt 1653.
St. J. Stenersen 1826.
W.A. Wexels 1840.