HØR melodien

Se salmens tekst:
359. Du Ånd fra kirkens førs...
Vælg melodi:
 Hamburg 1690
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carl Heinrich von Bogatzky
John Hansen
Jens Theodor Nicolai Løgstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Bogatzky, Carl Heinrich vonf. 7. sep. 1690 i Militsch i Nieder-Schlesien. F: oberst Johann Adam v. B. M: Eva Eleonore v. Kalkreut. Fra 1713 læste han jura v. univ. i Jena, men blev dybt påvirket af Franckes pietisme, og flyttede 1715 til Halle, og påbegyndte et teologisk studium. Moderen var død, og han brød med faderen, der forlangte en millitær karriere. I Breslau redigerede han notater og tidligere digtede vers til Güldenes Schatskästlein der Kinder Gottes 1718 – en andagtsbog som i utallige oplag, fik stor betydning i Tyskland og Skandinavien. B. var af ungarsk adelsslægt, og levede i mange år som sjælesørger hos forskellige adels- og fyrstefamilier. 1726 ~ Eleonora Barbara v. Fels. 1746 fik han fri­ bolig i Vajsenhuset i Halle, hvorfra han udfoldede et omfattende opbyggeligt forfatterskab, og der døde han 15. jun. 1774.

B.’s salmedigtning er præget af den hallensiske pietismes kristendomssyn, hvor det åndelige udfoldes i praktisk kristelig omsorg, undervisning og mission.

A  359  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

359

Du Ånd fra kirkens første tider
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vågn op og slå på dine strenge

1

Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!

2

O, måtte snart dog ilden brænde
og brede sig i hvert et land!
Til alle sjæle bud du sende
om Kristus, deres frelsermand!
O høstens Herre, tænk derpå:
din høst er stor, men høstfolk få.

3

Send ud i verden store skarer
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer,
og nedbryd Satans magt, vor Gud!
Dit navn lad herliggjort os se!
Dit rige gro! Din vilje ske!

Carl Heinrich von Bogatzky 1750.
John Hansen 1888.
Theodor Løgstrup 1890.