HØR melodien

Se salmens tekst:
359. Du Ånd fra kirkens førs...
Vælg melodi:
 Hamburg 1690
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carl Heinrich von Bogatzky
John Hansen
Jens Theodor Nicolai Løgstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Løgstrup, Jens Theodor Nicolaif. 10. jun 1853 i Randers. F: overlærer Hans L. M: Maren f. Us­sing. Han gik i skole og blev student i Randers 1871, og fik teologisk embedseks. fra Kbh.s Univ. 1877, hvorefter han blev personel kapellan i Nr. Vedby, Falster. 1880 blev L. sognepr. i Helligsø-Gettrup i Thy, og s.å. ~ Marie Larsen. L. blev levende optaget af ydre mission, og blev 1886 bestyrelsesmedl. i Det danske Missionsselskab. 1890 blev han ansat som sekr. i DMS, og udfoldede et stort forfatterskab om ydremissionske forhold og missionshistorie. 1908 blev L. sognepr. i Nyborg, hvor hans foretagsomhed resulterede i kirkens restaurering, skrifter om lokal kirkehistorie og initiativet til de store møder på Nyborg Strand. L. havde fået den ide, at han ville prædike i alle Danmarks kirker, og nåede det næsten. Efter genforeningen tog han fat på de 116 i Sønderjylland. Han ville, at landets præster i fællesskab skulle bekoste opførelsen af en kirke i København, og opnåede at få rejst Kristkirken på Vesterbro. L. døde 20. aug. 1933.

Blandt L’s bøger og skrifter om ydre mission kom også: Missions-Salmer og Sange 1889, som han redigerede sammen med J. Holm og Skat Rørdam. Bogen kom i flere oplag og afløstes i 1910 af: Dansk Missions-Sangbog hvor 6 missionssalmer var digtet af L., der også stod bag 3 bearbejdelser og 10 oversættelser. Den fulgtes i 1925 af: Sangbog for Ydre Mission (som L. dog ikke var med til at redigere). Han påbegyndte en bibelordbog, og fik udgivet: Det danske Bibelselskabs Ordbog til Det nye Testamente 1928.

B  359  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

359

Du Ånd fra kirkens første tider
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vågn op og slå på dine strenge

1

Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!

2

O, måtte snart dog ilden brænde
og brede sig i hvert et land!
Til alle sjæle bud du sende
om Kristus, deres frelsermand!
O høstens Herre, tænk derpå:
din høst er stor, men høstfolk få.

3

Send ud i verden store skarer
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer,
og nedbryd Satans magt, vor Gud!
Dit navn lad herliggjort os se!
Dit rige gro! Din vilje ske!

Carl Heinrich von Bogatzky 1750.
John Hansen 1888.
Theodor Løgstrup 1890.