HØR melodien

Se salmens tekst:
359. Du Ånd fra kirkens førs...
Vælg melodi:
 Hamburg 1690
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carl Heinrich von Bogatzky
John Hansen
Jens Theodor Nicolai Løgstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hansen, Johnf. 4. apr. 1846 i Sønder Omme. F: gård- og kroejer Niels Theilgaard H. M: Christiane Johanne f. Vilstrup. Fra Rødding Høj­skole kom han i Ribe Katedralskole, hvorfra han blev student 1867. Teologisk kandidat 1872, derefter huslærer i Vejen. 1873 hjælpepr. i Hesselager på Fyn, derefter i Dalby-Stubberup. 1876 ~ Louise Augusta f. Brummer. 1878 sognepr. i Viby og 1887 provst for Gudme og Vinding herreder. H. døde 7. sept. 1911.

H. fandt sit ståsted i Indre Mission, tog initiativ til Herregårdsmissionen, og var en flittig skribent i Indre Missions Tidende. Han udgav en række opbyggelsesskrifter: ‘Kirkeåret’ 1879, ‘Til Gud, Overvejelse til Opbyggelse’ 1887, ‘Fadervor’ 1893, og oversatte F. Murray: De helliges Klenodie 1889.

Sammen med pastor E. With udgav H.: Brorsons Salmer i Udvalg og skrev selv en biografi: Hans Adolph og hans Brødre. I sin oversættelse af G. Warneck: Missionen i Skolen 1888 erstattede han de tyske missionssalmer med danske, og oversatte selv slutningssalmen „Wach’ auf du Geist der ersten Zeugen“, som gik ind i salmebøgerne. Et par åndelige sange af H. kom i brug gennem Indre Missions sangbog Hjemlandstoner.

B  359  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

359

Du Ånd fra kirkens første tider
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vågn op og slå på dine strenge

1

Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!

2

O, måtte snart dog ilden brænde
og brede sig i hvert et land!
Til alle sjæle bud du sende
om Kristus, deres frelsermand!
O høstens Herre, tænk derpå:
din høst er stor, men høstfolk få.

3

Send ud i verden store skarer
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer,
og nedbryd Satans magt, vor Gud!
Dit navn lad herliggjort os se!
Dit rige gro! Din vilje ske!

Carl Heinrich von Bogatzky 1750.
John Hansen 1888.
Theodor Løgstrup 1890.