Se salmens tekst:
337. Behold os, Herre, ved dit...
Vælg melodi:
 Wittenberg 1543
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Hans Schlaikier Prahl

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Prahl, Hans Schlaikierf. 30. mar. 1845 i Østerløgum. F: sognepr. Hans Peter P. M: Botilla Cæcilia f. Schlaikier. Da faderen, der var tysksindet, i 1850 blev afsat som præst og provst i Haderslev provsti af de danske myndigheder, fl. fam. t. Wetzlar v. Giessen (men vendte tilbage efter 1864 og blev igen præst og provst i gl. Ha­derslev). P. kom på den måde til at gå i tysk skole, og på univ. i Halle, Berlin og Kiel, tog embedseks. 1872 og blev præst, først i Altona, siden i Mjolden og fra 1876 i Møgeltønder. 1880 ~ Göncke Helene Lorenzen. 1890 fl. P. til Als som sognepr. i Egen, 1893-1919 sognepr. i Gl. Haderslev. P. blev lic.theol. 1896 i Kiel, og udn. æresdoktor i teologi 1917 mens han var direktør for præsteseminariet i Haderslev. Stadig tysksindet tog han afsked pga. genforeningen, men blev pr. for det tyske mindretal i Haderslev indtil 1926. Dagen efter sit guldbryllup, hvor en datter samtidig havde sølvbryllup og et barnebarn bryllup, døde P. 1. sept. 1930.

P. blev medl. af den kommission som udarbejdede Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Nordslesvig 1889, og var medudgiver af en tysk liturgibog 1892 (dansk bearb. 1894). Sammen med organisten C. Heinebuch i Flensborg udgav P. en koralbog (1895) med 268 melodier, der i nogen måde foregreb Laubs reformarbejde.

B  337, 483, 626  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

337

Behold os, Herre, ved dit ord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Wittenberg 1543

1

Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!

2

Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

3

Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

Martin Luther 1542. Dansk 1556.
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888.