00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Samuel John Stone
Severin Widding
Axel Rosendal

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Stone, Samuel Johnf. 25. apr. 1839 i Whitmore, Staffordshire, England. F: sognepr. William S. Faderen blev 1852 forfl. t. London, hvor S. fik sin egtl. skolegang i Charterhouse. På Pembroke College i Oxford gik han op i studenterlivet, var bådformand, men valgte teologien frem for militæret. 1862 blev han kapellan i Windsor sogn. 1870 blev S. hjælpepr. hos sin far i London, og efterfulgte denne som vicar v. kirken St. Paul’s in Haggerston. 1890 fik han et knap så anstrengende embede i City, v. kirken All Hallows. Her åbnede han kirken tidligt om morgenen for de mange kontorfolk, især kvinder, som kom ind til byen med de tidlige tog, og måtte vente til deres arbejdspladser lukkede op. De fik en morgenandagt og lov at opholde sig i kirken uden snak og avislæsning, men nok med en bog eller et sytøj. S. døde 19. nov. 1900.

I Windsor-tiden skrev S.: Lyra Fidelium (1866) en versificeret udlægning af Church of Englands inddeling af Den apostolske trosbekendelse i 12 artikler. Den 9. artikel er: „den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund“ og digtet herover blev til salmen: „The church’s one Foundation“. Tillige udgav han: The Knight of Intercession and Other Poems 1872. Sonnets of the Christian Year 1875, og antologien: Hymns 1886. Han udarbejdede også en børnegudstjenesteliturgi med salmer: Order of The Consecutive Church Service for Children, with Original Hymns 1883.

A  334  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens enhed

334

Guds kirkes grund alene
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Samuel Wesley 1864
Jeg ved, på hvem jeg bygger

1

Guds kirkes grund alene
er Kristus, Gud og mand;
den er ej bygt af stene,
men skabt ved ord og vand
af ham, som kom at vinde
på jord sin himmelbrud
og gav sit blod for hende
at fri af trældom ud.

2

Den er endnu den samme,
har fælles kendingsråb
i hver en folkestamme:
én drot, én tro, én dåb.
Ét helligt navn den ærer,
ét brød den lever af,
ét håb i hu den bærer,
én nåde Gud den gav.

3

Lad fjenderne kun bramme1
og smile med foragt,
når splid vil kirken lamme
og krænke Herrens pagt;
Guds folk dog vagter sætter
og spejder natten lang;
snart vendes tårenætter
til morgengry med sang.

4

I ringe kår, i trængsel,
i kampens tummel hed,
den venter her med længsel
fuldendelse og fred.
Den beder Gud at virke
det syn, den hårdt attrår,
da Herrens sejerskirke
sin sabbatshvile får.

5

Ét er den allerede
med dig, treenig Gud,
og fælles, alt hernede,
med dem, som gik forud.
Dem kvæger alt din hvile,
vi færdes end på jord;
Gud, hjælp os did at ile,
hvor du i lyset bor!

Samuel John Stone 1866.
Severin Widding 1912. Axel Rosendal 1949.

1 prale, juble