00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Samuel John Stone
Severin Widding
Axel Rosendal

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rosendal, Axelf. 12. marts 1883 i København. F: lærer, senere friskolelærer Peter Mads Christiansen R. M: Kirsten Maren Holm f. Chri­stensen. R. blev konfirmeret i Kbh.s valgmenighed og blev student fra Efterslægtens Skole 1901. Efter teol. embedseks. 1907 gik han ind i det grundtvigske ungdomsarbejde, og var 1909-14 leder af Kirkelig Ungdomsforening i Grundtvigs Hus, sideløbende med undervisning på Blindeinstituttet, en realskole og en privatskole. 1910 ~ Laura Møller (d. 1956). R. blev ordineret som kateket v. Marmorkirken 1909, fra 1914 var han res. kapellan v. Stefanskirken og blev sognepr. 1924. R. var en årrække medl. af Kirkeligt samfunds styrelse og 1928 af Kirkepolitisk Udvalg. 1933 blev han provst for Kbh.s Nørre Provsti, men valgt til biskop i Roskilde 1935. Han be­nyttede embedet som en prædike-, taler- og lærestol, bl.a. gennem radiobrevkassen 1937-38. Sammen med Haderslevs biskop C.W. Noack blev R. af de øvrige biskopper udpeget som biskoppernes repræsentant i Kirkeministeriets Salmebogsudvalg 1946, og af ministeren udn. t. fmd. for kommissionen. R. faldt for aldersgrænsen 1953, fl. t. Frederiksberg, og døde 29. jun. 1966.

I årene 1919-35 var R. redaktør af Menighedsbladet (før og siden: Dansk Kirketidende), skrev i Højskolebladet og flere aviser, og udgav en række bøger med kirkelige betragtninger og debat. Han var ikke specielt vidende om salmer, men nærmest brugerrepræsentant i salmebogsudvalget. Iflg. A. Mallings redegørelse for salmebogsarbejdet skete det indimellem, at det var R. der bearbejdede en salme på plads.

B  334  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens enhed

334

Guds kirkes grund alene
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Samuel Wesley 1864
Jeg ved, på hvem jeg bygger

1

Guds kirkes grund alene
er Kristus, Gud og mand;
den er ej bygt af stene,
men skabt ved ord og vand
af ham, som kom at vinde
på jord sin himmelbrud
og gav sit blod for hende
at fri af trældom ud.

2

Den er endnu den samme,
har fælles kendingsråb
i hver en folkestamme:
én drot, én tro, én dåb.
Ét helligt navn den ærer,
ét brød den lever af,
ét håb i hu den bærer,
én nåde Gud den gav.

3

Lad fjenderne kun bramme1
og smile med foragt,
når splid vil kirken lamme
og krænke Herrens pagt;
Guds folk dog vagter sætter
og spejder natten lang;
snart vendes tårenætter
til morgengry med sang.

4

I ringe kår, i trængsel,
i kampens tummel hed,
den venter her med længsel
fuldendelse og fred.
Den beder Gud at virke
det syn, den hårdt attrår,
da Herrens sejerskirke
sin sabbatshvile får.

5

Ét er den allerede
med dig, treenig Gud,
og fælles, alt hernede,
med dem, som gik forud.
Dem kvæger alt din hvile,
vi færdes end på jord;
Gud, hjælp os did at ile,
hvor du i lyset bor!

Samuel John Stone 1866.
Severin Widding 1912. Axel Rosendal 1949.

1 prale, juble