Se salmens tekst:
317. Livets fylde, glædens gl...
Vælg melodi:
 Bøhmisk melodi 1566
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Vilstrup, Haraldf. 28. dec. 1900 i Bjerregrav v. Randers. F: læge Harald V. (d. 1900). M: Emilie f. Forchhammer. Faderen døde inden V. blev født, og han voksede op i Hellerup, hvor moderen bosatte sig. Han blev student fra Plockross’ Skole 1919 og teologisk kandidat 1928. S.å. ~ Gerda Asmussen, og sognepr. i Guldbjerg-Nr. Sand­ager på Fyn. 1938 blev V. sognepr. i Herslev-Gevninge v. Roskilde; men tog afsked pga. sygdom 1962, og fl. t. Køben­havn. V. døde 25. maj 1974.

V. var næstfmd. i Samfundet Dansk Kirkesang tre gange, og red. af samfundets årsskrift 1939-43 og 1950-60. Han underviste i liturgik og salmekundskab på Pastoralseminariet, og var med i det udvalg, der reviderede salmebogens bønnebog 1951-53. Fra 1954-63 var V. medl. af kirkeministeriets liturgikommission.

V. arbejdede med lyrik og salmer gennem hele livet. Hans første ‘Digte’ udk. 1923, fulgt af digtsamlingen ‘De hemmelige Veje’ 1933. Han arbejdede indgående med oversættelser, navnlig af tyske salmer fra 17. og 18. årh. og udgav samlingen: Troens Himmelgave. Salmer og kristelige Sange 1937, hvori der også var originale salmer. Samtidig kom samlingen: Syngende Himmellyst. Salmer og kristelige Sange m. melodistoffet tilrettelagt af Mogens Wöldike. Samf. Dansk Kirkesang udgav i anledn. af V.’s 60-års fødselsdag en samling salmer af ham: Tomhed og Fylde. Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957 1960. V. har tillige forfattet en række kantater, og oversat større kirkemusikalske sangværker, bl.a. Händels oratorier ‘Messias’, ‘Samson’ og ‘Salomo’. I nordisk Koralbog 1961 fremkom en række oversættelser af V. og i Det danske Antifonale og Dansk Tidebog er en række latinske hymner oversat af ham. I årenes løb skrev V. mange salmehistoriske artikler, fortrinsvis i Dansk Kirkesangs Årsskrift.

A  317, 351

B  65, 415, 421  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

317

Livets fylde, glædens glans
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Bøhmisk 1566

1

Livets fylde, glædens glans,
troens krone, håbets krans,
ild som kærligheden mild,
Helligånd, du Himmel-ild,
o, kom til os!

2

Lad de frosne kilder tø,
spire lad det tørre frø,
flammen, som forborgen var,
gør du, Herre, åbenbar,
o, kom til os!

3

Blæs, o salighedens vind,
Himmel-varme i vort sind,
og gør hytten, hvor du bor,
til et Himmerig på jord,
o, kom til os!

4

Skænk os evighedens fred,
du, som selv er evighed,
i det indre fold dig ud,
du, som selv er Gud af Gud,
o, kom til os!

Harald Vilstrup 1951.