00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Benjamin Schmolck
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Schmolck, Benjaminf. 21. dec. 1672 i Brauchitschdorf i Schlesien. F: sognepr. Mar­tin S. M: Rosine f. Dehmel (d. 1676). Efter underskole og god gymnasial uddannelse, prædikede han sig til et treårigt studie­legat, og begyndte teologistudiet i Leipzig, men droges kraftigt mod naturvidenskab og medicin. Hans versekunst gav ham både status og indtægter som lejlighedsdigter, men han blev kaldt hjem 1697 som medhjælp hos faderen, og omkr. 1700 var han formelt hjælpepræst i fødesognet. 1702 ~ Anna Rosi­na Reh­wald, og fik lovning på sognekaldet efter faderen. S.å. blev S. imidlertid kaldt til Schweidnitz som diakon ved Fredskirken, en af de tre, der havde overleveret modreformationens hårdhændede fordrivelse af de lutherske præster, og overdragelsen af kirkerne til katolikker. S. blev i Schweid­nitz resten af livet, og avancerede efterhånden til pastor primarius og skoleinspektor. Efter to slagtilfælde blev han hhv. lammet og blind, og døde 12. feb. 1737.

S. har efterladt hele 12 salmesamlinger, hvis omfangsrige titler her er forkortet: Heilige Flammen der himmlischen gesinnten Seele 1704. Der lustige Sabbath 1712. Das in gebundenen Seuffzern mit GOtt verbundene andächtige Hertze 1715. Eines andächtigen Herzens Schmuck und Asche 1716. Geistlicher Wanderstab des Sionitischen Pilgrims 1717. Freuden-Oel in Traurigkeit 1720. Schöne Kleider für einen betrübten Geist 1723. Mara und Manna 1726. Bochim und Elim 1731. Kleine Harpffe 1732. Klage und Reigen 1734. Rosen nach den Dornen 1735. Schmolck skrev i alt omkring 1200 salmer.

A  312, 627  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

312

Sandheds tolk og taler
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Gud skal alting mage

1

Sandheds tolk og taler,
sørgendes husvaler,
råds og styrkes Ånd,
stærke guddomsfinger,
fredens overbringer,
liv i dødens land!
Giv os kraft
og livsens saft,
lad os al din Himmel-gave
overflødig have!

2

Giv os glød på tunge
til at tale, sjunge
Herrens pris på jord!
Lær os ret at bede,
selv du for os træde
frem med skjulte ord!1
Giv os mod
i hjerterod,
styrk os troen af det høje,
let os al vor møje!

3

Dug af Himmerige,
markerne de skrige
efter forårsregn;
lad nu strømme flyde,
sæden overgyde
i hver himmel-egn!
Giv den rod
og trivsel god,
lad med frugt din have smykkes,
og lad Guds ord lykkes!

4

Fyld med ånd vort virke,
sign os i din kirke,
led i lys os frem!
Se ned til vor jammer,
gør vort hjertekammer
til et lysets hjem!
Løs os dog
af syndens åg,
lad os fri i Kristus findes,
til Guds hjerte bindes!

5

Giv i korset styrke,
lys i dødens mørke,
trøst på trængsels vej!
Løft til Himlens høje
hjerte, ånd og øje,
og forlad os ej,
når i død
og sidste nød
os vor tro på dig vil røve
Helveds grumme løve!

6

Lad os da så længe
fast ved Jesus hænge,
stå i nådens stand,
alt vort liv forskønnes,
i det gode grønnes
som et frugtbart land,
til vi når
Guds riges vår,
Paradisets roser bryder,
evig dér os fryder!

Benjamin Schmolck 1715.
M.B. Landstad 1861. Bearbejdet 1924.

1 Rom 8,26