HØR melodien

Se salmens tekst:
310. Gud Helligånd, i tro os ...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bartholomäus Ringwaldt
Søren Jonæsøn

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Ringwaldt, Bartholomäusf. 1530 i Frankfurt a.d. Oder. 1556 blev han evangelisk præst, og ti år senere sognepr. i Langenfeld i grevskabet Brandenburg, øst f. Frankfurt. Der døde han 1599. Han var gift to gange, men kun den sidste hustru, Dorothea, kendes navnet på.

R. var optaget af eskatologi – den kristne tydning af de sidste tiders tegn – og udgav et par fantasifulde digte, hvor han i lighed med Dantes Inferno ud­maler det hinsidige: I digtet: ‘Christliche Warnung’ 1588: ‘Evigheden, der varer lige så længe, som det tager en fugl at flytte et bjerg, når den flyver bort med et sandskorn hvert tusinde år…’ I det andet digt: ‘Die lauter Wahrheit’ 1585 skildres samfundets personificerede laster: åger, spil, pral, forfængelighed og hidsighed, og alle samfunds- og aldersgrupper anvises deres rette, kri­ste­lige levevis. Det gav R. fjender, men også nysgerrige læsere, og bogen kom i 10 op­lag allerede i hans egen levetid.

Man kender ikke det nøjagtige tal på hans salmer; forskningen har identificeret omkring 175. R. udgav selv flere salmesamlinger: Der 91 Psalm neben sieben andern schönen Lieder 1577. EVangelia, Auff alle Sontag vnnd Fest, Durchs gantze Jahr 1581 (109 salmer). Handbüchlin: Geistliche Lieder vnd Gebetlin 1586.

A  310, 311  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

310

Gud Helligånd, i tro os lær
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvad kan os komme til for nød

1

Gud Helligånd, i tro os lær
vor frelsermand alene
af hjertet ret at have kær
og ham således tjene,
at vi mod dødens grumhed må
udi hans dybe vunder få
den frelse, han fortjente!

2

Hjælp, at din sunde lærdoms kraft
i hjertet trolig gemmes!
Af ordets brød og søde saft
vor salighed lad fremmes!
Ja, gør os helt fra synden død
og ny igen til Himlen fød,
i troen frugt at bære.

3

Når liv og ånde vil forgå
i dødens bitre stunde,
o, at vi da din virkning så
i hjertet føle kunne,
at vi vor sjæl med god forstand
befale må i Jesu hånd
i evig ro at gemmes!

Bartholomäus Ringwaldt 1581.
Søren Jonæsøn 1693.