Se salmens tekst:
308. Helligånd, vor sorg du s...
Vælg melodi:
 Heinrich Albert 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Jacobi, John Christianf. 1670 i Tyskland. Man ved kun lidt om hans levnedsløb, men o. 1708 blev han ansat som præst ved det tyske kapel i St. James Palace, London. Han døde i London 14. dec. 1750.

Gennem sine 42 år i London oversatte J. mange tyske salmer til engelsk, og udgav: A Collection of Divine Hymns, Translated from the High Dutch. Together with thier Proper Tunes and Thorough Bass. 1720. (Dutch betyder her ikke hollandsk men højtysk). Samlingen rummede 15 salmer. En forøget udgave med 62 salmer kom i 1722: Psalmodia Germanica; or Speciment of Divine Hymns etc. som fulgtes af en Second Part 1725. En samlet udgave kom 1732, og blev efter F.’s død genudgivet 1756 i New York, USA, hvor både hollandsk, tysk og engelsk var kirkesprog. F.’s oversættelse af salmen „O du allersüss’te Freude“: „O Thou sweetest Source of Gladness“ blev i A. M. Topladys­ bearbejdelse taget op af Grundtvig, og fordansket til „Helligaand vor sorg du slukke“.

B  294  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

308

Helligånd, vor sorg du slukke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Heinrich Albert 1642

1

Helligånd, vor sorg du slukke,
al vor dunkelhed gør klar,
livets kilde du oplukke,
Davids-nøgelen du har.1
Giv os trøst i al vor nød,
lys i mørke, liv i død!

2

Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår,
kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med Himmel-lyst!

Paul Gerhardt 1647. J.C. Jacobi 1725.
A.M. Toplady 1776. Edw. Bickersteth 1833.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Åb 3,7