00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Rabanus Maurus
Olaus Petri
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rabanus Maurus(el. Hrabanus Magnentius) f. ml. 776-780 i Mainz. R. kom tidligt på klosterskolen i Fulda. 801 viedes han til diakon, og stude­rede videre i Tours, hos den lærde Alquin. Tilbage i Fulda blev han lærer og siden leder af klosterskolen, og valgt til abbed 822. Han trak sig tilbage 842 for at hellige sig studierne, men valgtes 847 til ærkebiskop i Mainz. Der døde han 4. feb. 856.

Sideløbende med embedspligterne udfoldede R. et betydningsfuldt kirkeligt forfatterskab, som behandler mange emner. Hans digte var anerkendt allerede i samtiden, og R. nåede navnlig som hymnedigter en høj status. Bedst kendt er hans udformning af pinsehymnen; „veni creator spiritus“.

A  303  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

303

Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524
Op dog, Zion! ser du ej

1

Kom, Gud Faders Ånd fuldgod,
kom med ild, med kraft og mod,
saligt smil og himmelsk gråd,
stat os bi med råd og dåd!

2

Er vi tusind, er vi to,
kom, bekend med os vor tro,
så vi hører, den er sand,
føler, dåb er livets vand!

3

Lys Gud Faders hjertelag
op for os som højlys dag,
Kristus på sin kongestol
strålende som livets sol!

4

Giv os i din ydmyghed
også om dig selv besked!
Prent os levende i hu:
som du vil, så virker du!

5

Byg dit tempel i vort bryst,
klart oplyst til håb og trøst!
Gør med din livsånde varm
døden husvild i vor barm!

6

Brudefører allerbedst!
til den store bryllupsfest
viselig du os bered
i vor frelsers kærlighed!

Rabanus Maurus 9. årh.
Olaus Petri 1536. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1864.