Se salmens tekst:
302. Gud Helligånd! o, kom
Vælg melodi:
 August Winding 1861
 Thomas Laub 1917
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joseph Hart
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hart, Josephf. 1712 i London, hvor han levede hele sit liv. Man ved ikke meget om hans opvækst og baggrund, men han må have fået en vis uddannelse, idet han nogle år var lærer i græsk og latin. Han skrev selv, at han kun langsomt nåede til afklaring af sit religiøse standpunkt, men fra pinsedag 1757, hvor han oplevede en omvendelse under en brødregudstjeneste, begyndte han et religiøst forfatterskab, som især ytrede sig som salmedigtning. H. blev præst for en menighed af ‘independents’ – uafhængige af de etablerede kirkesamfund – der havde en kirke i Jewin Street i London, og samlede en stor menighed om sig. Han døde 27. maj 1768; begravelsesfølget talte over 2000 deltagere.

H.’s salmer kom i brug navnlig i de nonkonformistiske, calvinske menigheder. De er prægede af samme tematik og inderlighed som Brødre­menighedens, og fik en del udbredelse. Han udgav sine salmer i samlingen Hymns composed on Various Subjects, with the Author’s Experience 1759. I 1762 udkom et Supplement og 1765 et Appendix.

A  302  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

302

Gud Helligånd! o, kom
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: August Winding 1861
Thomas Laub 1917

1

Gud Helligånd! o, kom
med klarhed fra det høje!
Driv sorgen fra vor sjæl
og tågen fra vort øje!

2

Lys op vor synd som lyn,
Guds nådes dyb som solen!
Vejled som måneskin
os blid til nåde-stolen.

3

Alt som en due hvid
du bragte Himmel-brevet,
med Jesu rosenblod
på folketunger skrevet.

4

Neddæmp hos os al tvivl
om Jesu tro og love.
Indgyd den kærlighed,
som aldrig skal hensove!

5

Du, som til Abraham
kan skabe børn af stene,1
indplant i os hans sæd,
og skab os hjerter rene.

6

Ja, byg og bo hos os!
Thi ville du bortflytte,
da var vor fred forbi,
og vi blev fjendens bytte.

Joseph Hart 1759.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Matt 3,9