Se salmens tekst:
301. Kom, Helligånd, Gud Herr...
Vælg melodi:
 Efter processionssang fra ...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Claus Mortensøn
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Mortensøn, Claus(Tøndebinder) f. o. 1499 i Malmø. F: Morten Wernichsen. M: Birgitte Johans­ datter. Faderen døde tidligt, og moderen giftede sig med Oluf Bødker, efter hvem M. fik tilnavnet „Tøndebinder“. 1524 omtales han som præst, så det må antages, at han blev uddannet v. Lunds domkapitel. Han uddannede sig videre på univ. i Kbh. hvor han blev indblandet i diskussionen om lutherdom contra reformkatolicisme, og holdt et par polemiske prædikener, så han fik prædikeforbud i hele Roskilde stift. Han vendte hjem til Malmø, og fik af bystyret stillet et kapel på Rådmandsmarken udenfor byen til rådighed. Der prædikede han første gang 29. aug. 1527, men tilstrømningen var for stor, og han prædikede derefter i Helligkorskapellet nærmere Malmø, hvor der dog heller ikke var plads nok. Med kongelig tilladelse fik han lov at prædike i Sankt Si­mons Kirke, hvor han begyndte at holde gudstjeneste på dansk og med danske salmer – hvilke ved man ikke. S.å. ~ Elisabeth Hansdatter (d. 1559). Biskoppen greb ind, og sendte M. på efteruddannelse. Han og munken Hans Olufsen (kal­det Spandemager) rejste til den lutherske præsteskole i Haderslev i efteråret 1527. Opholdet varede trekvart år, men hvad kurset nærmere bestod i, kan der kun gisnes om. Den eneste efterretning er den viborgensiske gråbrødrekrønikes hadske bemærkning om, at Mortensen og Olufsen i Haderslev „inddrak danske viser og det lutherske kætteris gift“, troligt har de fået en solid indføring i evangelisk teologi, og lært de evangeliske salmer, man overhovedet kendte. Måske har de selv bidraget til fordanskningen af nogle af dem – en kendsgerning er det, at de hjemme i Malmø 1528 lod trykke to liturgiske bøger: en gudstjenesteordning ‘Thet cristelighe messze embedhe paa danssce’ med de faste salmer til gudstjenesten, og en lille salmebog med salmer på dansk, fortrinsvis til tidesang og anden anledning. Allerede året efter blev salmebogen forøget.

M. fik nu Sankt Petri Kirke til rådighed søndag eftermiddag, og her holdtes dansk gudstjeneste med prædiken og nadver efter luthersk skik. 1529 blev den katolske sognepr. med kongelig tilladelse købt ud, og M. indsat i hans embede. Flere evangeliske teologer blev tilkaldt (Fr. Wormordsen og P. Lau­renssen) og en luthersk præsteskole oprettet. Da reformationen havde befæstet sig, blev M. provst, men nedlagde embedet 1541 pga. strid om lønnen. Efter sin første hustrus død ~ Bengta Willemsdatter (d. 1564), ~ Elisabeth Fransdatter. Han prædikede en tid i et par landsogne, og døde 1575. På hans gravsten i Malmø kaldes han: ‘den papistiske kults ødelægger, det fornyede evangeliums plantør’.

M.’s liturgiske arbejde indbefattede salmer, men man kan ikke vide præcis hvilke og hvor mange han selv har oversat, bearbejdet eller måske digtet. Da intet salmetryk fra Haderslevskolen er bevaret, står M’s (og Olufsens) Malmøbøger 1528-29 som begyndelsen til den evangelisk-lutherske salmesang på dansk.

B  108, 115, 301, 487  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

301

Kom, Helligånd, Gud Herre from
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter processionssang fra 15. årh. / Erfurt 1524

1

Kom, Helligånd, Gud Herre from,
med miskundhed og nåde kom!
Opbyg din menighed hernede,
lær den af hjertens grund at bede!
Ved lyset af din sandhed klar
til troen du forsamlet har
et folk af alle verdens tunger,
der dig til lov og ære sjunger:
Halleluja, halleluja!

2

Du lys, som i det høje bor,
lys på vor vej med livets ord!
Lær os vor Fader ret at kende
og os i tro til ham at vende,
så vi på fremmed lærdoms vej
en anden mester søger ej
end Jesus og hans ord det rene,
men sætter tro til ham alene!
Halleluja, halleluja!

3

Du Guddoms-lue, vær vor lyst,
opvarm, opglød vort kolde bryst,
at intet må fra Gud os rive,
hvad trængsel end vor lod skal blive!
Bevis din kraft i alt vort værk,
gør du vor skrøbelighed stærk,
at gennem døds og Satans pile
vi kan os kæmpe til din hvile!
Halleluja, halleluja!

Veni sancte spiritus reple 11. årh. Tysk 15. årh.
Martin Luther 1524. Claus Mortensen 1529.
Fr. Hammerich 1843 og 1850.